POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 12 (2950) z dnia 2014-03-19; s. 4

Z życia sfer

Sławomir Mizerski

Nieodpowiedzialni chorzy

Wielkim problemem naszej służby zdrowia są kolejki do lekarzy specjalistów. Niedawno do walki z tym problemem włączył się osobiście premier Tusk, nakazując ministrowi zdrowia jak najszybszą likwidację kolejek. Jednym z pomysłów temu służących ma być działający przy resorcie zdrowia specjalny zespół ds. likwidacji kolejek do lekarzy specjalistów. Z przygotowanego przez ten zespół raportu wynika, że bezpośrednią przyczyną kolejek do lekarzy specjalistów jest olbrzymia popularność, jaką wizyty u tych lekarzy cieszą się wśród pacjentów.

Raport wiele miejsca poświęca analizie procesu powstawania kolejek do lekarzy specjalistów. – Ustaliliśmy, że ich sprawcami są osoby chore, które poprzez uporczywe próby dostania się do lekarza specjalisty zakłócają prawidłowe funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia – tłumaczy mi lekarz specjalista kierujący zespołem. Jego zdaniem system ochrony zdrowia nie jest odporny na powtarzające się i niekiedy agresywne zachowania tego typu. – Nie oszukujmy się, był on tworzony przede wszystkim z myślą o osobach zdrowych, które nie szukają kontaktu z lekarzami specjalistami. I wobec tych osób, stanowiących większość społeczeństwa, system doskonale ...