POLITYKA

Niedziela, 16 czerwca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2011-06-01; Pomocnik Historyczny. 1941. Operacja Barbarossa. Wojna między Hitlerem i Stalinem; s. 18-19

Detale

Jarosław Centek

Niepogodzeni z rozbrojeniem

Powersalskie rozbrajanie Rzeszy.

Klęska Rzeszy Niemieckiej w czasie I wojny światowej przyniosła nie tylko utratę wszystkich kolonii, okrojenie terytorium kraju, ale także daleko posunięte rozbrojenie, które – zapewne dla uspokojenia sumień polityków i opinii publicznej – określono jako wstęp do rozbrojenia powszechnego. (Które zresztą nigdy nie nastąpiło, gdyż było w ówczesnej rzeczywistości nierealne). O ile więc w 1914 r. armia niemiecka na stopie pokojowej składała się z 786 tys. żołnierzy (w tym 30 tys. oficerów), to na mocy traktatu wersalskiego siły zbrojne Niemiec (Reichswehr) mogły liczyć 115 tys. żołnierzy, z czego 100 tys. (w tym 4 tys. oficerów) w wojskach lądowych (Reichsheer) oraz 15 tys. (w tym 1,5 tys. oficerów) w marynarce (Reichsmarine).

Zwycięzcy zadbali w klauzulach traktatu i późniejszych notach Rady Ambasadorów, by armia niemiecka miała jak najmniejszą wartość bojową. Zakazano jej posiadania nie tylko lotnictwa, ale także artylerii przeciwlotniczej (za wyjątkiem kilkunastu armat w&...