POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 35 (2519) z dnia 2005-09-03; s. 28

Komentarze

Paweł Tarnowski

Nieprzezorni i nieubezpieczeni

Wojna z Eureko będzie długa, a koszty wysokie

Polska przegrała właśnie w Międzynarodowym Trybunale Arbitrażowym głośny w kraju i za granicą spór o sprzedaż akcji i przejęcie kontroli nad PZU przez holenderską spółkę Eureko. Zaskoczenie to żadne. Większość prawników tego się właśnie spodziewała. Holendrzy położyli na stół podpisane przez kolejnych ministrów skarbu RP umowy obiecujące za godziwe pieniądze sprzedaż kontrolnego pakietu akcji największej ubezpieczeniowej polskiej spółki. My mieliśmy argumenty znacznie słabsze, próbując podważać prawomocność złożonych niegdyś nieopatrznie zobowiązań.

Politycy z obozu narodowo-patriotycznego podkreślają, że przegraliśmy bitwę, ale przecież nie wojnę. Trybunał na razie orzekł tylko, że Polska nie wywiązała się z umowy o prywatyzacji PZU, przy okazji naruszając trzy paragrafy polsko-holenderskiej umowy o wzajemnej ochronie inwestycji zagranicznych. Do ustalenia konkretnej wysokości odszkodowania (w spekulacjach z reguły pada kwota rzędu 700 mln lub 1 mld euro) jest jeszcze daleka droga. Można też, przywołując względy proceduralne, próbować jeszcze uchylenia tego werdyktu (co ...