POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 16 (16) z dnia 2018-11-14; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 32. Jak być wystarczająco dobrą rodziną; s. 32-35

JA. Wyrosnąć z własnego dzieciństwa

Joanna Cieśla

Nierówna miłość

Anna Górska Jak radzić sobie z przekonaniem o niesprawiedliwym traktowaniu w dzieciństwie.

Joanna Cieśla: – Dlaczego rodzice jedne swoje dzieci kochają bardziej, inne mniej?
Anna Górska: – Myślę, że zdecydowana większość rodziców kocha swoje dzieci jednakowo. A w każdym razie, jak przypuszczam, takie mają założenie, chcą tak kochać. Faworyzowanie może płynąć z mniej świadomych pokładów emocjonalnych. Jedno z dzieci trochę przypomina mamie ją samą…

…a drugie teściową…
…na przykład. I – zwłaszcza jeśli ta relacja z teściową nie jest dobra – gdy matka widzi jej cechy w dziecku, może być trudniej budować więź, doceniać córkę. A gdy w innym dziecku dostrzega jakieś własne cechy, bardzo ją to ujmuje, czuje dumę i wzmacnia to, co również ceni w sobie. Dzieje się to raczej na poziomie nieświadomym. Warto mieć na uwadze, że dzieci mają swoją osobowość, swój punkt widzenia i odbierają rzeczywistość poprzez własne interpretacje. Rodzice nie za wszystko ponoszą odpowiedzialność, chociaż na nich spoczywa główna rola opiekuńczoemocjonalna, wychowawcza.

Podwójny ciężar

Jak ...

Rozmówczyni jest psychologiem klinicznym, certyfikowanym psychoterapeutą w Polskim Towarzystwie Psychologicznym, analitykiem grupowym. Prowadzi terapię indywidualną, terapię grupową i terapię par.