POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 30 (2514) z dnia 2005-07-30; s. 19

Komentarze

Janina Paradowska

Nieskładna układanka

Komisja nie złożyła sprawozdania ani broni

Komisja śledcza, badająca tak zwaną aferę Orlenu, sprawozdanie ze swych prac miała przedstawić najpierw na Trzech Króli, potem w okolicach 22 lipca. Sprawozdania nadal nie ma, jest natomiast kolejna zapowiedź – koniec sierpnia. Mamy jednak projekt sprawozdania przewodniczącego – posła Andrzeja Aumillera (opisującego ustalenia tego gremium bez żadnych wniosków), oraz tak zwane raporty poszczególnych członków komisji, w tym kompletne sprawozdanie posłów SLD, którzy już w komisji nie zasiadają. Nie bardzo natomiast wiadomo (to mogłoby być impulsem do interesującego sporu prawniczego), czy w ogóle, zgodnie z ustawą, mamy jeszcze orlenowską komisję. Zaczynała ona pracę czternaście miesięcy temu w składzie jedenastoosobowym (zapisano to w uchwale Sejmu), a kończy w składzie siedmioosobowym. Brak w niej przedstawicieli PSL, SLD (ciągle największy klub w Sejmie) oraz SDPL. Trzy ważne kluby nie są więc w niej reprezentowane, co stoi w jawnej sprzeczności z ustawą, która mówi o proporcjonalnej reprezentacji politycznej. Na sam koniec prac i koniec kadencji, kiedy zmiany i&...