POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 12 (3153) z dnia 2018-03-21; s. 76

Kultura / Afisz / Książki

Artur Domosławski

Niewidzialni

5/6

Maciej Jarkowiec, Powrócę jako piorun. Krótka historia Dzikiego Zachodu, Wydawnictwo Agora, Warszawa 2018, s. 328

Ta książka mogłaby mieć również tytuł „Niewidzialni”. Niewidzialni dla rządu, dla prawa, dla większości społeczeństwa. Bo gdyby byli widzialni, to czyż w epoce, która szczyci się poszanowaniem praw człowieka, nie należałoby uznać krzywd wyrządzonych przez Stany Zjednoczone rdzennym mieszkańcom, zwanym potocznie Indianami? Czy nie należałoby naprawić krzywd? Zrewidować niejeden dokument o prawie własności do ziemi zrabowanej autochtonom? „To kwestia gruntów, surowców, ogromnych pieniędzy” – mówi na kartach książki Tatuye Means, córka głównego bohatera opowieści. Czy zatem sprawiedliwość kończy się tam, gdzie chodzi o wielką fortunę? Znajome, wręcz banalne, a wciąż okropne memento.

Maciej Jarkowiec, którego reportaże o Stanach Zjednoczonych poznajemy od kilku lat z łamów „Gazety Wyborczej”, debiutuje przejmującą i świetnie skrojoną książką o eksterminacji Indian, ich walce, zepchnięciu na margines, zapomnieniu. Opowieść o podboju, zbrodniach i kolektywnej depresji Jarkowiec przeplata ...

Skala ocen: 1 (dno) – 6 (wybitne)