POLITYKA

Wtorek, 23 lipca 2019

Polityka - nr 24 (3214) z dnia 2019-06-12; s. 18-20

Temat tygodnia

Ewa Siedlecka

Niezdrowy kodeks

Lekarze do więzień za błędy medyczne? Co jest zagrożeniem dla zdrowia: kadra medyczna czy polityczna?

Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Madej ostrzega, że uchwalany właśnie przepis, który może spowodować posyłanie lekarzy do więzień, może też wywołać zjawisko „medycyny asekuracyjnej”: lekarze będą się powstrzymywali od interwencji w sytuacjach związanych z ryzykiem.

Życie potwierdza, że takie mogą być skutki zaostrzenia kar za błąd medyczny. Tak się stało po wprowadzeniu do Kodeksu karnego art. 157a „spowodowania uszkodzenia ciała dziecka poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu”. Lekarze boją się diagnozować ciężarne kobiety, jeśli mogłoby to zagrozić płodowi. Mimo że w tym samym przepisie wprowadzono niekaralność lekarza, jeśli działa w ramach ratowania życia lub zdrowia.

Znane są przypadki, gdy lekarze nie usuwają ciąży pozamacicznej, czekając, aż sama obumrze, co może grozić kobiecie infekcją, a nawet sepsą, bo boją się zarzutu o uszkodzenie „dziecka poczętego”. Do trybunału w Strasburgu trafiła sprawa kobiety, która zmarła, ponieważ z powodu ciąży nie zdecydowano się na chirurgiczne leczenie owrzodzenia jelita grubego. A także sprawa odmowy ...