POLITYKA

Poniedziałek, 20 maja 2019

Polityka - nr 39 (2573) z dnia 2006-09-30; Polityka. Niezbędnik Inteligenta; s. 3-10

Europa. Perspektywy Starego Kontynentu. Rozmowa z Krzysztofem Pomianem

Jacek Żakowski

Nikt nie rodzi się Europejczykiem

Z prof. Krzysztofem Pomianem o starej i nowej tożsamości kontynentu, o historycznych próbach jego integracji, o istocie i treści ładu unijnego, i o islamizmie i chrześcijanizmie rozmawia Jacek Żakowski

Jacek Żakowski: – Mamy kłopot panie profesorze. Bo kiedy padł projekt konstytucji europejskiej, okazało się, że nie bardzo wiemy, co to właściwie jest ta integrująca się Europa.

Krzysztof Pomian: – Bardzo długo ta odpowiedź była oczywista.

Chyba jednak nie zawsze i nie dla wszystkich.

Zgoda. Odpowiedź na pytanie o treść integracji nie raz się zmieniała. Zaczęło się przecież od szukania pomysłu na to, jak usunąć przyczyny wojen w Europie. Chodziło o pokój, a to oznaczało głównie zgodę francusko-niemiecką. Bo to przecież konflikt francusko-niemiecki sprawił, że siedem kul wystrzelonych do arcyksięcia w Sarajewie, a ćwierć wieku później sprawa korytarza gdańskiego stały się zarzewiem dwóch wojen światowych.

Więc zaczęło się od pojednania Berlina z Paryżem.

Raczej Paryża z Bonn. To Paryż podjął inicjatywę, a mógł to zrobić m.in. dlatego, że Niemcy były podzielone. Ale już w czasie wojny było jasne, że nowe rozwiązania muszą mieć szerszy zasięg. Rządy, które ...

Krzysztof Pomian (ur. 1934), historyk, emerytowany profesor francuskiego Krajowego Centrum Badań Naukowych (Centre National de la Recherche Scientifique, CNRS) w Paryżu. Jest dyrektorem naukowym powstającego Muzeum Europy w Brukseli. Doktorat i habilitację zrobił pracując w Uniwersytecie Warszawskim. W 1966 r. wraz z Leszkiem Kołakowskim usunięty z PZPR, a w 1968 r. z uczelni. Od 1973 r. mieszka we Francji. Wydał m.in. „Europa i jej narody”, „Zbieracze i osobliwości. Paryż Wenecja XVI–XVIII wiek”, „Oblicza XX wieku”.