POLITYKA

Niedziela, 19 maja 2019

Polityka - nr 49 (3189) z dnia 2018-12-05; s. 13

Ludzie i wydarzenia / Kraj. Komentarz

Edwin Bendyk

Niski szczyt

W Katowicach rozpoczął się Szczyt Klimatyczny ONZ COP24 (potrwa do 14 grudnia). To najważniejsze spotkanie stron Ramowej Konwencji ds. Zmian Klimatycznych (UNFCCC) od 2015 r., kiedy podczas szczytu w Paryżu przyjęto porozumienie określające cel i sposób walki o ochronę klimatu. Stawka jest wysoka, o czym przypomniał w październiku Raport Specjalny Międzyrządowej Grupy ds. Zmian Klimatycznych – jeśli nie ustabilizujemy wzrostu na poziomie 1,5 st. C powyżej temperatury dla epoki przedprzemysłowej, ludzkość czekają katastrofalne konsekwencje.

Temperatura atmosfery już wzrosła o 1 st. C, a emisja gazów cieplarnianych wytwarzanych przez człowieka m.in. na skutek spalania paliw kopalnych cały czas rośnie. Katowicki szczyt ma doprowadzić do przyjęcia Paris Rulebook, czyli planu konkretnych działań, który umożliwi wejście porozumienia paryskiego w życie w 2020 r.

Negocjacje są niezwykle złożone, bo dotyczą nie tylko deklaracji ograniczeń emisji, ale także kontroli wywiązywania się z zobowiązań, pomocy finansowej i technologicznej krajom słabiej rozwiniętym, kwestii lasów i rolnictwa. Naukowcy podkreślają, że technicznie ...