POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 7 (7) z dnia 2013-07-17; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 12. Jak się godzić, jak rozwodzić; s. 4

Noty o autorach

Aleksandra Cisłak
doktor psychologii, adiunkt w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej

Dorota Chałubińska
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Joanna Drosio-Czaplińska
absolwentka psychologii, dziennikarka

Katarzyna Growiec
doktor socjologii, psycholog i politolog, adiunkt w SWPS

Grzegorz Gustaw
psycholog organizacji, certyfikowany trener biznesu, wykładowca

Sławomir Jakima
psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta

Sylwia Kita
doktor socjologii, adiunkt w Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie

Wojciech Kulesza
doktor psychologii, adiunkt w SWPS; w tekście wykorzystał wiedzę zdobytą dzięki grantowi Mobilność Plus (644/MOB/2011/0) z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Marta Mazuś
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Agnieszka Paczkowska
psycholog kliniczny, psychoterapeutka

Agnieszka Sowa
dziennikarka, współpracuje z POLITYKĄ

Adrian Wójcik
socjolog, członek Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Andrzej ...