POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 39 (3129) z dnia 2017-09-27; s. 34-35

Społeczeństwo

Marek Henzler

Nowi słuszni

Patrona ma 60 proc. szkół podstawowych, co trzecie liceum i co czwarta szkoła zawodowa. Miała ich połowa gimnazjów. Teraz jedni patroni wypierają innych.

Miejsce lidera w rankingu dla papieża Polaka wydaje się niezachwiane. Co prawda pewnych danych brak, bo Ministerstwo Edukacji informuje, że jedynie trochę ponad połowa z 33 830 polskich szkół wpisało swego patrona do ogólnopolskiego systemu informacji SIO, my jednak liczbę „papieskich” szkół odnaleźliśmy na internetowej stronie ich Rodziny. Jest ich sporo ponad tysiąc. Dalej mamy: Mikołaja Kopernika, Marię Konopnicką, Tadeusza Kościuszkę, Janusza Korczaka, Henryka Sienkiewicza, Adama Mickiewicza, Stanisława Staszica, Kornela Makuszyńskiego, kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego, Jana Brzechwę, Władysława Broniewskiego, Stefana Żeromskiego i Jana Kochanowskiego. W rankingu dominują pisarze, poeci i duchowni. Mamy tam tylko jednego uczonego i jednego wodza. Tylko jedną kobietę.

Ale na przykład w województwie podkarpackim ta sama lista od lat wygląda nieco inaczej. W 2005 r. największej liczbie szkół i przedszkoli patronował Jan Paweł II – 128, po nim byli Konopnicka i kard. Wyszyński (52 i 51), św. Jadwiga Królowa (27), św. Jan Kanty i Kościuszko (24) oraz św. Józef (20). Dopiero za świętymi na kolejnych miejscach lokowali się Kopernik (19), Mickiewicz (18), ...