POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 9 (2441) z dnia 2004-02-28; s. 104-105

Społeczeństwo / Media / Prasa pod presją

Mariusz Urbanek

O SŁOWO za dużo

Niemiecki koncern wydawniczy Polskapresse połączył trzy dzienniki: „Gazetę Wrocławską”, „Słowo Polskie” i „Wieczór Wrocławia”. Nagle Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nakazał mu „Słowo” odsprzedać, czyli: sprzedać nieistniejące.

Polskapresse, oddział niemieckiej grupy Verlagsgruppe Passau, kupując jesienią 2003 r. od norweskiego koncernu Orkla Media dzienniki „Słowo” i „Wieczór” (właścicielem „Gazety” niemiecki wydawca był od 1994 r.) stała się we Wrocławiu jedynym obok Agory wydawcą prasy codziennej. UOKiK uznał, że to naruszenie przepisów antymonopolowych. Prezes Cezary Banasiński powiedział, że gdyby Urząd wcześniej wiedział o zamiarze koncentracji, nie wyraziłby na transakcję zgody.

– Rozmowy toczyły się w tajemnicy przed dziennikarzami łączonych gazet – mówi Joanna Kuciel, przewodnicząca Syndykatu Dziennikarzy Polskich przy „Słowie Polskim”. – A po sprzedaży wszystko potoczyło się błyskawicznie: przenosiny „Słowa” i „Wieczoru”, stłoczenie dziennikarzy dwóch pism na jednym piętrze.

Maciej Jankowski, prezes Polskapresse, tłumaczy, że decyzja o kupnie „Słowa” i „Wieczoru” oraz szybkie połączenie ich z „Gazetą Wrocławską” było ucieczką do przodu:

– We Wrocławiu istniały trzy słabe dzienniki, które nie były ...

Kto nam co wydaje

Polskapresse jest właścicielem lub współwłaścicielem dziesięciu tytułów („Słowo/Gazeta/Wieczór” we Wrocławiu, połączony „Dziennik Bałtycki” w Gdańsku, „Trybuna Śląska” i „Dziennik Zachodni” w Katowicach, „Gazeta Krakowska” i 25 proc. udziałów w „Dzienniku Polskim” w Krakowie, „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w Łodzi, „Gazeta Poznańska” i „Głos Wielkopolski” – za pośrednictwem Oficyny Wydawniczej Wielkopolski w Poznaniu; dodatkowo właścicielem „Gazety Olsztyńskiej” jest były prezes Verlagsgruppe Passau, Xaver Hirtreiter). Orkla ma 9 gazet („Gazetę Współczesną” i „Kurier Poranny” w Białymstoku, „Gazetę Pomorską” w Bydgoszczy, „Dziennik Wschodni” w Lublinie, „Nowiny” w Rzeszowie, „Nową Trybunę Opolską”, „Głos Szczeciński”, „Głos Pomorza” w Koszalinie, „Głos Koszaliński/Głos Słupska” i „Gazetę Lubuską” w Zielonej Górze). W większości miast jedynym konkurentem gazet koncernów są lokalne wydania „Gazety Wyborczej” (w przypadku Polskapresse to Wrocław, Katowice, Łódź, Poznań; w przypadku Orkli: Białystok, Bydgoszcz, Opole, Rzeszów, Szczecin). Oba koncerny inwestują przede wszystkim w prasę lokalną, w wielu regionach schodząc już także na poziom pism subregionalnych, powiatowych i gminnych. Jedynym odstępstwem od tej reguły jest „Rzeczpospolita”, w której Orkla Media ma 51 proc. udziałów.