POLITYKA

Wtorek, 16 lipca 2019

Polityka - nr 13 (2343) z dnia 2002-03-30; s. 64

Kultura / Książki

Artur Górski

Obawy papieża

„Czasy, w których Bóg dał nam żyć, są w znacznej mierze mroczne i trudne, bo właśnie teraz toczy się gra o to, jaka będzie przyszłość ludzkości w tysiącleciu, które otwiera się przed nami”. Te słowa wypowiedział Jan Paweł II podczas spotkania z polskimi parlamentarzystami w 2002 r. Gdyby prześledzić papieskie orędzia od mniej więcej dziesięciu lat, okazałoby się, że mimo wciąż aktualnego przesłania papieża: „Nie lękajcie się”, jest w nich wiele troski i obawy o przyszłość człowieka, o jego kondycję moralną. Papieskie kazania, zebrane w tomie „Jan Paweł II, wskazania na trzecie tysiąclecie”, wydane pod redakcją księdza Czesława Drążka, nie są lekturą optymistyczną. Przeciwnie – zjawiska zachodzące we współczesnym świecie: od konfliktów zbrojnych poprzez problem kryzysu rodziny po badania genetyków, budzą obawę papieża. Z jednej strony przedstawia on nam pewną rzeczywistość idealną, stan, do którego człowiek winien zmierzać, a drugiej zaś skłonność człowieka do ulegania słabościom. W swych wystąpieniach ...