POLITYKA

Piątek, 24 listopada 2017

Polityka - nr 5 (3096) z dnia 2017-02-01; s. 8

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 MZ

Obowiązkiem w pneumokoki

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł podpisał rozporządzenie wprowadzające obowiązkowe szczepienia przeciwko pneumokokom. Zgodnie z jego zapisem szczepieniem zostaną objęte wszystkie dzieci na koszt resortu zdrowia. Rozporządzenie obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Ministerstwo Zdrowia podało, że dysponuje już środkami na Program Szczepień Ochronnych. Rodzice, którzy uchylają się od szczepienia dzieci, mogą być karani. Organem uprawnionym do ukarania rodzica jest wojewoda, który czyni to na wniosek sanepidu. Kary wynoszą zwykle 500 zł plus 50 zł kosztów administracyjnych. Nie są to jednak kary jednorazowe – mogą być nakładane kilkakrotnie, aż do zaszczepienia dziecka. W 2014 r. najwięcej takich postępowań wszczęto w województwach wielkopolskim i zachodniopomorskim.