POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 14 (2292) z dnia 2001-04-07; s. 70

Społeczeństwo / Edukacja

Ewa Nowakowska

Obywatel nastolatek

Młodzież ma większe zaufanie do mediów niż do rządu

Polskie czternastolatki wypadły najlepiej w międzynarodowym teście, sprawdzającym wiedzę z zakresu wychowania obywatelskiego. Rozumieją mechanizmy polityczne, mają własne zdanie i częściej niż sąsiedzi akceptują zmiany, jakie zaszły po 1989 r.

90 tys. czternastolatków z 28 krajów uczestniczyło w programie badawczym, dotyczącym orientacji w życiu społeczno-politycznym i akceptacji instytucji demokratycznych. Badania przeprowadzono w latach 1998–2000 pod auspicjami Międzynarodowego Stowarzyszenia Oceniania Osiągnięć Edukacyjnych. Ze wstępnego raportu przedstawionego przez autorów polskiej części programu wynika, że nastolatki całkiem nieźle rozumieją świat, w którym żyją, a w przyszłości chcą wpływać na bieg zdarzeń, od których będzie zależała pomyślność kraju. Psycholog prof. Adam Frączek ujmuje główny wniosek z badań w pytaniu: Jak wykorzystać potencjał intelektualny dorastających obywateli dla stabilnego rozwoju demokracji?

Jeśli chodzi o rozumienie takich pojęć jak demokracja, obowiązki obywatelskie, rząd itp. oraz wiedzę o funkcjonowaniu systemu demokratycznego, polskie czternastolatki wyprzedziły młodzież ze wszystkich innych krajów. Interesujące wyniki uzyskano jeśli chodzi o wpływ szkoły i innych instytucji na poziom wiedzy obywatelskiej. Niezależnie od podziału na miasto i wieś dzieci wykazują większą orientację polityczną tam, gdzie postrzegają własną szkołę jako instytucję demokratyczną, gdzie panują partnerskie stosunki i swoboda dyskusji. Ani przynależność do organizacji działających w ...

Przykład pytania zzakresu wiedzy odemokracji:

Dlaczego w krajach demokratycznych jest więcej niż jedna partia polityczna?

Odpowiedzi do wyboru:
A. Aby w parlamencie były reprezentowane różne poglądy i interesy.
B. Aby ograniczyć nieuczciwość w polityce.
C. Aby zapobiegać demonstracjom politycznym.
D. Aby zachęcać do konkurencji ekonomicznej.

Na prawidłową odpowiedź (A) wskazywały najczęściej dzieci z Cypru (88 proc.) i Włoch (86), najrzadziej – z Kolumbii (54) i Łotwy (57). Dzieci z Polski zmieściły się w czołówce (82 proc.).