POLITYKA

Wtorek, 23 października 2018

Polityka - nr 39 (2673) z dnia 2008-09-27; Polityka. Pomocnik Prawny Polityki. Obywatel i Władza.; s. 13

Obywatel w urzędzie

Co załatwiamy u wójta, burmistrza, starosty

W przyszłości każdą sprawę niewymagającą osobistego stawienia się w urzędzie będziemy mogli załatwić w jednym okienku – poprzez ekran domowego komputera, podpisując wnioski podpisem elektronicznym. Dziś, by urząd choćby ze względów formalnych nie odrzucił naszej sprawy, musimy wiedzieć, co załatwiamy u wójta, burmistrza, prezydenta, starosty, marszałka województwa, wojewody i u podległych im służb, straży oraz inspekcji.

Regulują to przepisy kompetencyjne, a także porozumienia pomiędzy jednostkami administracji, które wykonują zadania własne, jak i im zlecone. I tak np. w gminie załatwiamy zameldowanie i wymeldowanie, zgodę na wycinkę drzew i hodowlę psa rasy uznanej za agresywną, wpis do ewidencji działalności gospodarczej i zasiłek szkolny. W powiecie staramy się o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, o pozwolenie na rozbiórkę i budowę domu oraz rejestrujemy pojazdy. Wojewoda wydaje paszporty i przyznaje obywatelstwo polskie. W jego kompetencji jest ...