POLITYKA

Poniedziałek, 22 lipca 2019

Polityka - nr 22 (2909) z dnia 2013-05-27; s. 7

Ludzie i wydarzenia / Kraj

Obywatelu Europy, zbuntuj się

Każdy obywatel Unii może wpływać na jej kształt, wnosząc petycje do Parlamentu Europejskiego, a od 1 kwietnia ub.r. zgłaszać także europejskie inicjatywy obywatelskie. Wystarczy, że skrzyknie się co najmniej siedmiu obywateli z siedmiu różnych unijnych krajów i grupa ta we wniosku do Komisji Europejskiej wskaże, które postanowienia unijnego prawa należy usunąć, zmienić bądź dopiero wprowadzić. Po rejestracji wniosku przez Komisję komitet obywatelski inicjatywy ma rok na zebranie miliona deklaracji poparcia. Można je zbierać (na papierze lub drogą elektroniczną) w całej Unii, ale by zostały uznane za ważne, w co najmniej siedmiu krajach należy zebrać ich określoną minimalną liczbę. Zależy ona od liczby osób uprawnionych do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego i np. dla Polski wynosi 38 250 podpisów. Ma to uniemożliwić ludnym krajom realizowanie partykularnych interesów poprzez inicjatywy obywatelskie. Po zebraniu miliona podpisów Komisja Europejska wniosek musi rozpatrzeć. Może wszcząć proces legislacyjny bądź – uzasadniając to – wniosek odrzucić.

Dotąd Komisja zarejestrowała 19 inicjatyw i 8 odrzuciła z&...