POLITYKA

Poniedziałek, 26 sierpnia 2019

Polityka - nr 15 (2499) z dnia 2005-04-16; s. 108

Poradnik / Poradnik budowlany. Z historii ulg

 U.Sz.

Od budowlanej do odsetkowej

Wszystkie ulgi mieszkaniowe likwidowano z uzasadnieniem, że nie zdają egzaminu i trzeba je zastąpić rozwiązaniem bardziej skutecznym. Czy naprawdę jest nim obowiązująca od 2002 r. ulga odsetkowa?

Ulgę remontową (przysługuje od 1992 r.) początkowo przyznawano na rok, przy bardzo skromnych wydatkach. Na przykład w 1995 r. górną granicą było 1860 zł, co wystarczało na wymianę jednego okna. Miała wtedy znacznie mniejsze powodzenie (skorzystało z niej 2,3 mln podatników). W roku 1997 po raz pierwszy przyznano ją na 3 lata, a limity zwiększono, co spowodowało skokowy wzrost jej popularności. W roku 1999, kiedy kończył się pierwszy trzyletni okres, skorzystało z niej już 6,5 mln Polaków.

1 stycznia 2002 r. zlikwidowane zostały dwie inne ulgi obowiązujące od dziesięciu lat: budowlana i na zakup działki. Z tym że kto „zaczepił się” o budowlaną przed tym terminem, mógł z niej korzystać jeszcze przez 3 lata. Ostatni raz – przy rozliczaniu podatku za rok ubiegły. Przy niskich dochodach często nie było jednak od czego ulgi odliczyć. W takich sytuacjach uprawnienie to przechodzi na następne lata.

Kochana budowlana

Najbardziej żal ulgi budowlanej, która była wielkim dopingiem dla budownictwa mieszkaniowego. Zwł...