POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 7 (2388) z dnia 2003-02-15; s. 12

Ludzie i wydarzenia

Od doradców głowa nie boli

Prezydentowi Łodzi pomaga w podejmowaniu decyzji 14 osób. Tylu doradców i pełnomocników pracowało dla Jerzego Kropiwnickiego na początku lutego. Zajmują się m.in. kwestiami medialnego wizerunku miasta, sprawami uzależnień alkoholowych, imprezami i targami czy zagadnieniami bezpieczeństwa (to leży w gestii najpopularniejszego z prezydenckich współpracowników – Krzysztofa Rutkowskiego).

Jerzy Kropiwnicki najbliższych współpracowników ma sporo. W innych miastach jest ich z reguły około 5–7 na ratusz. Podobnie jest w ministerstwach. Minister Jerzy Hausner, stojący na czele superresortu gospodarki, pracy i polityki społecznej, zatrudnia 5 doradców. W MSWiA, MSZ oraz MON także pracuje w tym charakterze 4–5 osób. Prezydenta Łodzi dogania natomiast premier Leszek Miller, który ma w zespole doradców 12 ludzi.

Jerzy Kropiwnicki nie wyklucza jednak, że będzie do listy swoich pełnomocników dopisywać kolejne nazwiska i może to zrobić, bo liczba współpracowników prezydentów miast i zasady ich zatrudniania nie są ograniczone żadnymi ogólnymi regulacjami. – Przepisy limitują liczbę zastępców wójtó...