POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 21 (2706) z dnia 2009-05-23; s. 34-37

Rozmowy na XX-lecie

Mariusz JanickiWiesław Władyka

Od rewolucji do apatii

Aleksander Smolar, były emigrant, prezes Fundacji Batorego, o przeciążeniu reformatorów z lat 90., zagrożeniu populizmem, słabościach społeczeństwa obywatelskiego oraz o tym, dlaczego III RP nie dorob

Mariusz Janicki, Wiesław Władyka: – W Polsce dyskusje wokół przełomu 1989 r. są skrajnie upolitycznione. Jest choćby teza, że Okrągły Stół w ogóle był niepotrzebny, wystarczyło trochę poczekać i system sam by runął, tak jak się to stało w innych krajach bloku wschodniego, i nie trzeba było czynić żadnych koncesji wobec komunistów

Aleksander Smolar: – Tego nie wiemy i nigdy się nie dowiemy. Równie dobrze system mógł trwać jeszcze bardzo długo. Fakt, że u nas zmiana ustrojowa odbyła się w sposób tak cywilizowany i wynegocjowany, dawał poczucie bezpieczeństwa – a więc zwiększał szanse przemian obu stronom politycznej barykady również w innych krajach. Nie mówiąc o tym, iż dawało to poczucie bezpieczeństwa Moskwie Gorbaczowa. Jednomyślny hołd złożony przez Sejm uczestnikom Okrągłego Stołu świadczy o zanikaniu grupy integralnych krytyków ówczesnego porozumienia.

Inna teza głosi, że jednak potem, gdy zmieniła się relacja sił w Polsce, można było, a nawet ...

W cyklu ROZMOWY NA XX-LECIE ukazały się: „Z grubsza normalny kraj” (rozmowa z Tadeuszem Mazowieckim, POLITYKA 23/08); „Trzeba było wygrać” (z Bronisławem Geremkiem, POLITYKA 30/08); „Wygraliśmy resztką sił” (z Lechem Wałęsą, POLITYKA 39/08); „Nie było trzeciej drogi” (z Leszkiem Balcerowiczem, POLITYKA 44/08); „Uwierzcie własnym oczom” (z Adamem Michnikiem, POLITYKA 51–52/08); „Ucieczka na Zachód” (z Janem Krzysztofem Bieleckim, POLITYKA 5); „Mnie się ta Polska podoba” (z gen. Wojciechem Jaruzelskim, POLITYKA 7); „Raporty szły do Watykanu” (z bp. Alojzym Orszulikiem, POLITYKA 11); „Redaktor w resorcie” (z Krzysztofem Kozłowskim, POLITYKA 15); „Nie tak wyobrażałem sobie demokracje” (z Wiesławem Chrzanowskim, POLITYKA 17); „Nie chciałem, ale musiałem” (z Aleksandrem Kwaśniewskim, POLITYKA 19); „Trzeba było przyśpieszyc” (z Ludwikiem Dornem, POLITYKA 20).