POLITYKA

Czwartek, 22 sierpnia 2019

Polityka - nr 51 (2483) z dnia 2004-12-18; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Odczynniki Jana Kulczyka

Nigdy nie wykorzystywałem kontaktów z politykami do promocji własnych interesów. Dowodem na to niech będzie choćby fakt, że wbrew rozpowszechnionym opiniom w okresie tej kadencji Sejmu holding, ani żadna ze spółek przezeń kontrolowanych, nie przeprowadziła żadnej transakcji, powtarzam, żadnej transakcji prywatyzacyjnej, w której stroną byłby Skarb Państwa” – oświadczył podczas niedawnego przesłuchania przed sejmową komisją śledczą Jan Kulczyk. Postanowiliśmy to sprawdzić. Na stronach internetowych Ministerstwa Skarbu Państwa znaleźliśmy informację zatytułowaną: „Przekształcenia własnościowe przedsiębiorstw państwowych, stan na dzień 31 marca 2004 roku”. Można się z niej dowiedzieć, że „w I kwartale 2004 r. kontynuowano prywatyzację w 27 spółkach z częściowym udziałem Skarbu Państwa, poprzez sprzedaż kolejnych pakietów akcji/udziałów w tym w marcu 2004 r. zbyto akcje/udziały 13 spółek”. Na dwunastej pozycji znajduje się informacja:

„Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowe »Polskie Odczynniki Chemiczne« S.A. w Gliwicach – 25,12% akcji, inwestor: »EURO AGRO CENTRUM« S.A., prywatyzacja zakoń...