POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 23 (3163) z dnia 2018-06-06; s. 6

Ludzie i wydarzenia / Przy-pisy Redaktora Naczelnego

Jerzy Baczyński

Odwrót ze Wschodu

Nareszcie wiemy, co Komisja Europejska planuje w sprawie budżetu Unii na następną siedmiolatkę i na jakie ewentualnie pieniądze Polska może liczyć. Ma być mniej, i to dużo: z najważniejszego dla Polski funduszu spójności mielibyśmy w latach 2021–27 otrzymać 64 mld euro, czyli o 20 mld mniej niż w obecnym budżecie.

Traci cała Grupa Wyszehradzka – Komisja Europejska zamierza obciąć fundusze strukturalne dla Polski, Węgier, Czech i Słowacji aż o jedną czwartą, łącznie o ponad 30 mld euro. Natomiast po kilka procent i kilka miliardów zyskają kraje południa Europy. Prawie na pewno o parę miliardów mniej otrzyma polska wieś, z tym że dopłaty bezpośrednie, na których pewnie najbardziej zależy rolnikom, spadną nieznacznie, za to środki na rozwój obszarów wiejskich będą dla nas niższe o prawie 27 proc.

W innych unijnych funduszach zmienione zostaną kryteria przydziału pieniędzy. Do tej pory dominowało kryterium formalne – poziom zamożności danego kraju czy regionu, mierzony wielkością PKB na mieszkańca. ...