POLITYKA

Piątek, 26 kwietnia 2019

Polityka - nr 11 (2443) z dnia 2004-03-13; s. 24-27

Kraj / Jak powitamy Europę

Jagienka Wilczak

Ody i radości

W okolicach maja czeka nas karnawał polityczny pod hasłem: wstępujemy do Unii. Do Warszawy przyjadą arystokraci władzy, liderzy światowego biznesu i mediów, a Lublin ugości 400 rektorów szkół wyższych z całej Europy. Trwają gorączkowe przygotowania, a ostatni guzik nie jest jeszcze zapięty.

W kuluarach fundacji World Economic Forum w Genewie krąży anegdota, że wiosenne obrady europejskie przeniesiono z Salzburga do Warszawy ze względu na osobę Aleksandra Kwaśniewskiego. Prezydent bowiem świętuje w kraju wejście Polski do Unii Europejskiej, a obrad Forum bez Kwaśniewskiego nikt z bywalców Davos nie mógł sobie wyobrazić.

Fakt pozostaje faktem, Światowe Forum Ekonomiczne, które jest gospodarzem konferencji w Davos i Salzburgu, doceniając najwidoczniej rolę Polski w poszerzonej Europie wystąpiło z propozycją przeprowadzenia obrad w Warszawie. 28 kwietnia stawi się tu blisko 1200 uczestników szczytu: prezydentów i premierów państw, przedstawicieli świata biznesu, wielkich korporacji oraz uczonych i szefów organizacji pozarządowych, zgodnie z duchem Davos. Imprezy ekonomicznej na takim szczeblu nie mieliśmy w stolicy w minionym piętnastoleciu. Obrady zakończą się 30 kwietnia, na 5 minut przed poszerzeniem Unii. – Polskim partnerem Szwajcarów jest komitet organizacyjny, złożony z przedstawicieli świata publicznego i Rady Przedsiębiorczości – przypomina Andrzej Jonas, redaktor naczelny „The Warsaw Voice&...

Kalendarz Wielkiej Majówki 2004

28 kwietnia, środa
– rozpoczyna się Światowe Forum Ekonomiczne, które potrwa do 30 kwietnia
– Lublin nawiedzą rektorzy największych europejskich uczelni, będą obradować do 1 maja
– we Wrocławiu doktorzy honoris causa publicznych uczelni wrocławskich i opolskich rozpoczną debatę o zjednoczonej Europie jako fundamencie nowego porządku globalnego. Konferencja potrwa do 2 maja.

30 kwietnia, piątek
– wigilia akcesji do UE, cała Polska wybucha radością i entuzjazmem

1 maja, sobota
– stało się, jesteśmy Europejczykami! Obchodzimy również Święto Pracy (dawniej święto Klasy Robotniczej).

2 maja, niedziela
– Dzień Flagi – święto obchodzone po raz pierwszy, wprowadzone decyzją Sejmu RP, oraz Dzień Polonii i Polaków za granicą

3 maja, poniedziałek
– Święto Konstytucji 3 maja oraz NMP Królowej Polski

4 maja, wtorek
– Świętego Floriana i Święto Strażaka

7 maja, piątek
– rozpoczyna obrady Komisja Trójstronna, spotkanie zakończy się 10 maja

8 maja, sobota
– Świętego Stanisława Biskupa, rocznica zakończenia II wojny światowej

9 maja, niedziela
– Dzień Unii Europejskiej, święto obchodzimy po raz pierwszy, bo przecież też jesteśmy już Europejczykami

15 maja, sobota
– Światowy Kongres Wydawców Prasy rozpocznie trzydniowe obrady w Warszawie

Kto co przygotuje

Jerzy Koźmiński, prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
Światowe Forum Ekonomiczne

Andrzej Olechowski, były minister finansów i spraw zagranicznych
Spotkanie Grupy Trójstronnej

Piotr Niemczycki, wiceprezes Agory
Kongres Światowego Instytutu Prasy

Prof. Jan Pomorski, prorektor UMCS
Kongres Rektorów Uniwersytetów Europejskich