POLITYKA

Niedziela, 21 lipca 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2011-06-01; Pomocnik Historyczny. 1941. Operacja Barbarossa. Wojna między Hitlerem i Stalinem; s. 21

Detale

 (LBTZ)

Okupacja, kolaboracja, sojusz

Europa została uzależniona od Hitlera na wiele sposobów. Najdalej idąca była aneksja i przyłączenie terytoriów do III Rzeszy (Austria, czeskie Sudety, Wolne Miasto Gdańsk, tzw. Kraj Warty, rejencja ciechanowska, Pomorze, wschodni Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński, powiat suwalski i od 1941 r. okręg Białystok, Luksemburg, Alzacja i Lotaryngia, belgijskie gminy Eupen i Malmedy, część Słowenii, okręg Kłajpedy). Następnie było uzależnienie w formie protektoratu (Czechy włączone w skład Wielkiej Rzeszy jako autonomiczna prowincja) lub okupacji (olbrzymie połacie Europy po 1 września 1939 r.; w wielu miejscach utworzono marionetkowe rządy, np. w Norwegii i Serbii, lub Generalne Gubernatorstwo na skrawku Polski). Na tych zdobytych podczas wojny przez III Rzeszę terytoriach (art. s. 37) dochodziło do różnych form kolaboracji z okupantem. Kolaborowały całe rządy (np. tzw. rząd Vichy Państwa Francuskiego, które podzielono na część okupowaną i formalnie niezależną; rząd duński) lub ...