POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 6 (6) z dnia 2015-04-24; Pomocnik Historyczny. Tajniki II Wojny. 70 rocznica zakończenia światowego konfliktu; s. 23

Detale

 (LBTZ)

Okupacja, kolaboracja, sojusz

Europa została uzależniona od Hitlera na wiele sposobów. Najdalej idąca była aneksja,czyli przyłączenie terytoriów do III Rzeszy (Austria, czeskie Sudety, Wolne Miasto Gdańsk, tzw. Kraj Warty, rejencja ciechanowska, Pomorze, wschodni Górny Śląsk i Śląsk Cieszyński, powiat suwalski i od 1941 r. okręg Białystok, Luksemburg, Alzacja i Lotaryngia, belgijskie gminy Eupen i Malmedy, część Słowenii, okręg Kłajpedy). Następnie było uzależnienie w formie protektoratu (Czechy włączone w skład Wielkiej Rzeszy jako autonomiczna prowincja) lub okupacji (olbrzymie połacie Europy po 1 września 1939 r.; w wielu miejscach utworzono marionetkowe rządy, np. w Norwegii i Serbii, lub Generalne Gubernatorstwo na skrawku Polski). Na tych zdobytych podczas wojny przez III Rzeszę terytoriach dochodziło do różnych form kolaboracji z okupantem. Kolaborowały całe rządy (np. tzw. rząd Vichy Państwa Francuskiego, które podzielono na część okupowaną i formalnie niezależną; rząd duński) lub politycy (ministrowie rządu Holandii, król Belgów). Niektóre formy kolaboracji był...