POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2012-02-22; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 9. Jak się pogodzić z upływającym czasem; s. 70-74

[Ja My Oni] Nabrać patyny

Joanna Podgórska

Omnibolizm

Rozmowa z geriatrą dr. Jarosławem Derejczykiem o tym, na co tak naprawdę chorują starsi ludzie, z czego i czym należy ich leczyć

Joanna Podgórska: – Wiadomo, jakim okresem życia zajmuje się pediatria. A kiedy zaczyna się geriatria?
Jarosław Derejczyk: – Nie ma precyzyjnej definicji starości, a te, które były, powoli stają się nieaktualne. Żartobliwa definicja mówi, że stary jest ten, kto jest od nas o 6 lat starszy. Dotyczy to nawet chłopców w piaskownicy, którzy widząc przechodzącą dziewczynkę o 6 lat starszą od nich, mówią: fajna, ale za stara. Kiedyś WHO ustaliło, że starość zaczyna się od 60 roku życia. W Europie przyjmuje się 65. My jako geriatrzy mamy granicę wczesnej i późnej starości. Wczesna starość pokrywa się z normą europejską, ale mówi się także o okresie przedstarczym od 45 r.ż. Kiedy wypowiadamy to głośno, ludzie tupią na sali i śmieją się z nas. Ale jeszcze 50 lat temu tak by nie było.

Kiedy starość właściwie się zaczyna

Kiedy Asnyk pisał swój melancholijny wiersz: „Gdybym był młodszy dziewczyno, gdybym był młodszy”, miał 30 lat.
Od znajomych często dostaję wygrzebane w&...

Dr Jarosław Derejczyk jest gerontologiem i lekarzem geriatrą, dyrektorem Szpitala Geriatrycznego im. Jana Pawła II w Katowicach-Szopienicach, placówki wyspecjalizowanej w leczeniu osób starszych, śląskim konsultantem wojewódzkim w dziedzinie geriatrii.