POLITYKA

Wtorek, 21 maja 2019

Polityka - nr 29 (2410) z dnia 2003-07-19; s. 96

Opinie

Opinie

Aleksander Kwaśniewski
prezydent RP, o „Trybunie”:
„– Kilka dni temu »Trybuna« piórem jej redaktora naczelnego Marka Barańskiego zarzuciła Panu przejawianie skłonności do dawania ucha pochlebcom, barwienie życiorysu, wchodzenie w buty chętnie panu podsuwane, ale nie pańskie (...), próbę ucieczki od tego co było”. (...) Co Pan sądzi o tym, że gazeta, która jest uznawana za organ premiera Leszka Millera, przypuszcza taki atak na pańską osobę?
– Sądzę, że premier ma ważniejsze sprawy, niż zajmowanie się redagowaniem tej gazety.
Niektórzy mogą to jednak odebrać jako dalszy ciąg konfliktu między Panem a premierem. Konfliktu, o którym się mówi.
– Absolutnie nie. Zarówno ja jak i pan premier znamy swoją wartość i mamy dużo okazji, żeby rozmawiać. Umówiliśmy się więc, że nasze dyskusje nie będą odbywać się za pośrednictwem gazet. A jeśli chodzi o »Trybunę«, to mam wrażenie, że nie jest już ona organem socjaldemokracji, tylko organem lewicowej frustracji&...