POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 28 (2713) z dnia 2009-07-11; s. 99

Opinie

Opinie

Prof. Jerzy Hausner
były wicepremier, o nowej koncepcji zarządzania kulturą
„Trzeba ruszyć konstrukcję, którą dziś jest publiczna instytucja kultury – z jej formułą prawną, zasadami finansowania i sposobem zarządzania. Trzeba napisać całkowicie nową ustawę o działalności kulturalnej. I koncepcję takiej ustawy z prof. Izdebskim zaproponujemy. Sednem nowego podejścia jest założenie, że działalność kulturalną może prowadzić każdy podmiot prawny. Czyli, że instytucja kultury może być samorządowa, czyli publiczna, prywatna, ale także obywatelska, społeczna. Tym samym dopuszczalne zostają do prowadzenia działalności kulturalnej finansowanej ze środków publicznych różne formy prawne. Biblioteka w gminie musi być, ale wcale nie musi być publiczna, może być społeczna. Co nie oznacza, że chcemy znieść publiczne instytucje kultury, chcemy natomiast, by działały inaczej, by odczuwały presję nie tylko idącą z góry, np. od samorządu czy innego publicznego organizatora, ale i z boku, od innych organizacji, co zrodzi normalną rywalizację. A pozostaje jeszcze presja z dołu, czyli publiczności. To ...