POLITYKA

Czwartek, 13 grudnia 2018

Polityka - nr 11 (2645) z dnia 2008-03-15; s. 99-101

Ludzie / Środowisko

Joanna Podgórska J.S.

Orzeł na Wielorybie

Właściciel działki na warszawskiej kępie wiślanej zwanej Wielorybem łamiąc prawo zaczął budować pole golfowe. Nie tylko wypłoszył orły bieliki, które po raz pierwszy próbowały założyć tu gniazdo. Być może stworzył dla Warszawy zagrożenie powodzią podobną do tej, która przed kilku laty podtopiła Wrocław.

Adam Tarłowski z Towarzystwa Przyrodniczego Bocian wylicza żyjące na Wielorybie ptaki: – Gęsiorki, dzięcioły, krętogłowy, muchołówki, kowaliki i zagrożone wyginięciem derkacze. W sumie kilkadziesiąt gatunków ptaków chronionych przez unijną dyrektywę. Mówi, że łęgi wiślane to pod względem przyrodniczym teren porównywalny z bagnami Biebrzy. Już dawno powinien być Parkiem Narodowym. Dlatego Tarłowski jako pierwszy podniósł alarm. Położona w warszawskiej dzielnicy Wawer kępa Wieloryb to strefa szczególnej ochrony ekologicznej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, objęta również programem Natura 2000. Oznacza to, że nie wolno tu budować absolutnie nic, co mogłoby wpłynąć negatywnie na żyjące tu gatunki zwierząt, ani zmieniać ukształtowania powierzchni ziemi. Poza tym jest to teren bezpośrednio zagrożony powodzią. Leży między brzegiem rzeki a Wałem Miedzeszyńskim, chroniącym miasto, gdy przychodzi wysoka fala. Poza pracami związanymi z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym i budową lub remontem urządzeń wodnych wszelkie inne roboty są tu zakazane. Pole golfowe raczej trudno uznać za urządzenie wodne.

Zanim ...

Ekopotyczki

J.S.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną

Pomysł mający uniezależnić od Rosji żeglugę z Zalewu Wiślanego na Bałtyk. Kanał ma zajmować 7 proc. terenu parku krajobrazowego Mierzei Wiślanej, a cały pas Mierzei jest wpisany w obszar Natura 2000. Przeciwko inwestycji protestują ekolodzy, a według Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Gdańsku przekop spowoduje nieodwracalne zmiany w ekosystemie Zalewu Wiślanego i Zatoki Gdańskiej.

 

Inwestycja geotermalna fundacji o. Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis

Rejon planowanych badań geologicznych sąsiaduje z rezerwatem przyrody Dolina Dolnej Wisły, znajdującym się w obszarze Natura 2000. Z tego powodu np. odwierty można zacząć dopiero po okresie lęgowym ptaków. Fundacja otrzymała od b. ministra środowiska Jana Szyszki koncesję na prace geologiczne, mimo że nie przedstawiła wymaganej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. W procesie przyznawania koncesji były też inne nieprawidłowości i z tego powodu Ministerstwo Środowiska zawiadomiło prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Jan Szyszko zasłynął wcześniej wyłączeniem z obszaru Natura 2000 własnej działki w Tucznie, będącej zlotowiskiem żurawi.

 

Autostrada A1 na odcinku Nowe Marzy–Stryków

Przeszkodą dla inwestycji jest brak oceny siedliskowej dla autostrady A1, która będzie przecinać obszar Natura 2000 i trzy główne europejskie korytarze migracji zwierząt. Autostrada A1 trafiła na czarną listę szkodliwych dla środowiska i wątpliwych ekonomicznie europejskich projektów infrastrukturalnych sporządzoną przez organizacje ekologiczne dla Komisji Europejskiej.

 

Obwodnica Słupska i tarcza antyrakietowa w Redzikowie

Dolina rzeki Słupii została zgłoszona przez rząd polski do Komisji Europejskiej jako obszar Natura 2000 ze względu m.in. na naturalny korytarz wędrówek ptaków. Budowa tarczy antyrakietowej wymagać będzie wydrążenia 30-metrowych otworów, w których umieszczone zostaną rakiety. Silosy mogą zakłócić przepływ wód podziemnych lub je skazić.

 

Most nad Odrą łączący Brzeg Dolny i Miękinię

Przeszkodą dla inwestycji są siedliska 100 gatunków ptaków i wpisanie Łęgów Odrzańskich na listę rezerwową obszarów objętych programem Natura 2000.

 

Police

Uzbrojenie 100 ha terenów przeznaczonych pod inwestycje stoi pod znakiem zapytania z powodu siedliska nietoperzy. Ekolodzy zgłosili teren do Komisji Europejskiej jako obszar Natura 2000.

 

Trasa S2 na odcinku Elbląg–Grzechotki

Komisja Europejska zwleka z wypłatą 480 mln zł za budowę tej drogi, ponieważ inwestycja naruszyła obszary Natura 2000.

J.S.