POLITYKA

Niedziela, 25 sierpnia 2019

Polityka - nr 9 (2441) z dnia 2004-02-28; s. 36-40

Kraj / 2 maja: nowe święto

Marek Henzler

Orzeł pod strzechy

Sejm chciał Dnia Flagi, Senat wystąpił o Dzień Orła Białego. Zwyciężyła koncepcja Sejmu. Tak powstało nowe święto, wciśnięte między dwa już istniejące: 2 maja naród, w przerwach między grillowaniem, ma zgłębiać historię i znaczenie państwowych symboli.

Kiedyś z szycia flag, produkcji godeł i budowy „patriotycznych instalacji” nieźle żyły spore zakłady pracy i pracownie sztuk plastycznych. Rynek tych dóbr i usług załamał się po 1989 r. Zarobili jedynie producenci godeł, kiedy od 1991 r. orłu przywrócono złotą koronę, dodano złoty dziób i szpony oraz nieco zmieniono upierzenie.

– Stare matryce trzeba było wyrzucić – wspomina Ryszard Bilski, szef katowickiej firmy Ekoplast, produkującej także godła. Duże – do szkolnych auli, średnie – do klas oraz gabinetów i biur w państwowych urzędach, oraz małe – na urny wyborcze. Bilski cieszy się z Dnia Orła Białego, bo może zwiększy to popyt. – Kiedyś największymi odbiorcami były szkoły, a dziś godła kupuje się do gabinetu dyrektora, a w klasach częściej wiesza się krzyże.

Mniej z nowego święta zadowolona jest Aleksandra Bylica-Strojny, prezes firmy Doublet-Polflag z Bielska-Białej, polskiego oddziału wielkiej francuskiej firmy od ...

Należy się szacunek

Art. 49 par. 2 kodeksu wykroczeń przewiduje karę aresztu lub grzywny dla osób, które naruszą przepisy o godle, barwach i hymnie RP, a kodeks karny w art. 137–138 mówi, że kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Tym samym sankcjom podlega osoba, która znieważa lub niszczy znaki państwowe wystawione publicznie przez przedstawicielstwa obcych państw. Z tym, że obowiązuje tu zasada wzajemności. Obce państwo musi też chronić u siebie polskie państwowe znaki.

Flaga na maszt

Dotąd flagę państwową RP podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedzibę albo miejsce obrad: Sejmu, Senatu, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz Premiera RP, organów jednostek samorządu terytorialnego (w czasie ich sesji), organów administracji oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych (z okazji uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych).

Flagę państwową z godłem RP podnoszą polskie placówki dyplomatyczne i misje za granicą, kierownicy tych placówek i misji w swoich rezydencjach i na środkach komunikacji (proporczyk na samochodzie), cywilne lotniska, cywilne samoloty podczas lotu za granicą, kapitanaty portów oraz polskie statki morskie jako banderę. Flaga może być wywieszana w innych sytuacjach, ale zawsze określonych przepisami (np. w dniu żałoby). Posłowie zaproponowali odejście od zasady ścisłej reglamentacji używania flagi (co zdaniem wielu prawników oznaczało, że obywatelowi flagę wolno wywieszać jedynie w dni świąt państwowych) i zastąpienie jej generalnym przyzwoleniem do wywieszania flag, pod warunkiem otaczania ich należną czcią i szacunkiem.