POLITYKA

Poniedziałek, 27 maja 2019

Polityka - nr 14 (3205) z dnia 2019-04-03; s. 60-61

Historia

Tomasz Maćkowiak

Państwo proboszcza

Mija 80-lecie narodzin I Republiki Słowacji, kraju, o którym Słowacy woleliby zapomnieć.

Kotleba – Partia Ludowa Nasza Słowacja Mariana Kotleby to dziś jedyne środowisko, które otwarcie przyznaje się do dziedzictwa państwa słowackiego z lat 1939–45 – uzależnionego od III Rzeszy, morderczego, rasistowskiego, które upadło wraz z Hitlerem.

Jozef Tiso był przywódcą I Republiki Słowacji, którą proklamowano 14 marca 1939 r. Ten ksiądz, społecznik, działacz narodowy sam specjalnie się do ogłaszania niepodległości nie palił, zmusił go do tego Hitler. Czechosłowacja od pół roku wegetowała po tym, jak jesienią 1938 r. III Rzesza odebrała jej całe czeskie pogranicze (Kraj Sudetów). Praga była na tyle słaba, że dobiegające od dawna ze Słowacji wołania o autonomię zostały wtedy wysłuchane. Tiso od października 1938 r. był premierem autonomicznego rządu Słowacji, a nazwę całego państwa zmieniono z Czechosłowacji na Czecho-Słowację.

Mimo ustępstw Pragi atmosfera się zagęściła i w marcu 1939 r. doszło do zamieszek. W Bratysławie zdominowana przez Czechów policja zastrzelił...

Załączniki

  • Podział Czechosłowacji w latach 1938-39

    Podział Czechosłowacji w latach 1938-39 - [rys.] Mazurczyk Lech