POLITYKA

Niedziela, 18 sierpnia 2019

Polityka - nr 15 (2293) z dnia 2001-04-14; s. 26-29

Kraj

Janina Paradowska

Parada cieni

Kto do przyszłego rządu

Dziennikarze ogłaszają kolejne powyborcze gabinety cieni, przywódcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – który zdecydowanie przewodzi wszystkim sondażom – uparcie dementują. – Nie ma rozmów o personaliach, jest rozmowa o programie – zapewnia Leszek Miller. Jest oczywiście mowa o personaliach, jest także mowa o programie. Ale są też poważne rozmowy o strukturze przyszłego gabinetu i całego centrum administracyjnego państwa.

Oficjalnych gabinetów cieni dotychczas w Polsce partie nie tworzyły. Są one czymś naturalnym w systemie dwublokowym, gdzie zwycięska partia rządzi samodzielnie, a lider ugrupowania zostaje automatycznie premierem. W Polsce wszystkie dotychczasowe rządy miały charakter koalicyjny, na dodatek kształt tych koalicji rodził się przeważnie po ogłoszeniu wyniku wyborów. Dopiero potem rozpoczynało się żmudne poszukiwanie premiera, układanie partyjnych parytetów i wreszcie obsadzanie stanowisk ministerialnych.

Tym razem po raz pierwszy ma być inaczej. Prezydent zapowiedział, że misję utworzenia rządu powierzy szefowi zwycięskiego ugrupowania, a nic nie wskazuje, żeby nie miał nim być SLD. Sojusz przyszłe rządzenie traktuje poważnie i przygotowuje się do niego od dłuższego czasu. Na pół roku przed wyborami warto przyjrzeć się dotychczasowym efektom debat na temat struktury rządu, częściowo przedstawionym zresztą publicznie, a także możliwym personaliom. Te ostatnie są moją wersją na wpół autorską, ale sądzę, że hipotezy mocno trzymają się ziemi; brałam pod uwagę pozycję poszczególnych kandydatów w samym SLD i Unii Pracy (ta koalicja już istnieje), ich merytoryczne kwalifikacje jak ...

Struktura Rady Ministrów wwersji minimalnej

• Prezes Rady Ministrów

• Minister finansów: budżet, finanse publiczne, instytucje finansowe

• Minister pracy i polityki społecznej: praca, zabezpieczenie społeczne, zdrowie

• Minister spraw wewnętrznych i administracji: sprawy wewnętrzne, administracja publiczna

• Minister infrastruktury: transport, łączność, gospodarka morska

• Minister środowiska: środowisko, gospodarka wodna, gospodarka przestrzenna i budownictwo

• Minister gospodarki: gospodarka, rozwój regionalny, turystyka

• Minister rolnictwa: rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne

• Minister skarbu: Skarb Państwa

• Minister edukacji narodowej: oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, kultura fizyczna i sport, kultura i dziedzictwo narodowe

• Minister sprawiedliwości: sprawiedliwość

• Minister obrony narodowej: obrona narodowa

• Minister spraw zagranicznych: sprawy zagraniczne, integracja europejska

• Minister nauki i informatyzacji: nauka, informatyzacja

Pierwsza (przymiarka) kadrowa

Leszek Miller (1946), absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR, przewodniczący SLD

Marek Belka (1952), prof. nauk ekonomicznych, bezpartyjny, szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP

Marek Pol (1953), absolwent Politechniki Poznańskiej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, przewodniczący Krajowego Komitetu Wykonawczego Unii Pracy

Krzysztof Janik (1950), absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł SLD, wiceprzewodniczący SLD

Jerzy Hausner (1949), profesor ekonomii w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie

Włodzimierz Cimoszewicz (1950), doktor prawa międzynarodowego publicznego, premier (1996–97), członek Zarządu Krajowego SLD

Jerzy Koźmiński (1953), absolwent SGPiS, ambasador RP w USA (1994–2000), prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Wiesław Kaczmarek (1958), absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej, b. minister przekształceń własnościowych i b. minister gospodarki, poseł SLD

Jacek Piechota (1959), absolwent Politechniki Szczecińskiej, poseł SLD

Marek Wagner (1946), absolwent Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS, poseł SLD

Czesław Śleziak (1952), absolwent historii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, poseł SLD

Krzysztof Szamałek (1953), doktor geologii, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, dyrektor Departamentu Obsługi Rady Bezpieczeństwa Narodowego

Krystyna Łybacka (1946), doktor nauk matematycznych, wiceprzewodnicząca SLD, posłanka na Sejm

Grzegorz Kurczuk (1949), prawnik, doktor nauk politycznych, poseł SLD

Krzysztof Czeszejko-Sochacki (1954), absolwent Wydziału Prawa UW, adwokat, obrońca głównego oskarżonego w aferze FOZZ

Danuta Waniek (1946), absolwentka Wydziału Prawa UW, doktor nauk prawnych, szefowa Kancelarii Prezydenta RP (1995–97), przewodnicząca Demokratycznej Unii Kobiet, posłanka SLD

Lech Nikolski (1955), historyk, absolwent UMCS w Lublinie, poseł SLD

Grzegorz Rydlewski (1953), doktor nauk politycznych, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w latach 1996–1997

Leszek Kuźnicki (1928), profesor biologii, prezes PAN w latach 1993–98

Małgorzata Ostrowska (1958), absolwenta Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, posłanka SLD, rzecznik prasowy Parlamentarnej Grupy Kobiet

Ewa Freyberg (1944), absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego w SGPiS w Warszawie, posłanka SLD

Danuta Hübner (1948), profesor w SGH w Warszawie, b. szefowa Komitetu Integracji Europejskiej i Kancelarii Prezydenta RP, sekretarz generalny Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ