POLITYKA

Piątek, 19 kwietnia 2019

Polityka - nr 6 (2438) z dnia 2004-02-07; s. 14

Ludzie i wydarzenia

Parada uzdrawiaczy zdrowia

Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który zgłosił pod adresem Narodowego Funduszu Zdrowia mnóstwo uwag i zastrzeżeń, pojawiają się coraz to nowe sztaby ekspertów pragnących uzdrowić nasz system lecznictwa.

Prof. Zbigniew Religa już od 4 miesięcy przygotowuje wraz z najbliższymi współpracownikami z Instytutu Kardiologii, dyrektorami kilku dużych szpitali oraz posłem SKL Andrzejem Wojtyłą program naprawczy. Utworzenie kilku funduszy wraz z systemem ubezpieczeń dodatkowych i alternatywnych oraz wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń opiekuńczych w przypadku chorób przewlekłych – oto główne zamiary. Podpisało się pod nimi ponad 20 osób, w tym prezes samorządu lekarskiego Konstanty Radziwiłł oraz szefowa Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.

W 12-osobowym zespole powołanym przez ministra zdrowia jest za to aż pięciu ekonomistów, matematyk, czterech lekarzy, prawnik, a nawet filozof. Przewodniczący zespołu prof. Cezary Włodarczyk mówi, że zespół pracuje nad strategią, a nie gotowym projektem ustawy. To dużo łatwiejsze niż stworzenie spójnej koncepcji na przyszłość, pod którą mogłaby się podpisać cała dwunastka. ...