POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa; s. 24

Detale

 AnK

Paralele: Bonifacy/Wojciech

Choć w Kościele katolickim liczba świętych jest ogromna, jednak wśród nich zdarzają się postacie szczególne: opiekunowie całych nacji. W przypadku Niemiec jest to pochodzący z Anglii benedyktyński mnich św. Bonifacy, który na przełomie VII i VIII w. chrystianizował Fryzję, Hesję, Turyngię oraz Bawarię. Swą działalność misyjną zakończył – w wieku ponad 80 lat – męczeńską śmiercią z rąk fryzyjskich zabójców. Dwa stulecia później podobnymi zasługami dla Kościoła odznaczył się praski biskup z książęcego rodu Sławnikowiców św. Wojciech – także ginąc męczeńską śmiercią podczas nawracania pogańskich Prusów.

Jednak kulty obu męczenników wśród Polaków i Niemców rozwijały się nieco odmiennie. W przypadku św. Bonifacego najwcześniej zaczęto czcić jego osobę w ojczystych stronach. Synod biskupów Kościoła anglosaskiego obwołał go nawet patronem Anglii. Jednak ludność Wysp Brytyjskich pozostała obojętna wobec tego patrona. O wiele mocniej pamiętano o nim na ziemiach, które chrystianizował. ...