POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 18 (18) z dnia 2018-12-12; Pomocnik Historyczny. 8/2018. Polacy i Niemcy. Tysiąc lat sąsiedztwa; s. 23

Detale

 TT

Paralele: Las Teutoburski/Cedynia

Rozegrana w 9 r. n.e. w Lesie Teutoburskim bitwa, w której książę Cherusków Arminiusz pokonał legiony Publiusza Kwinktyliusza Warrusa, nie pociągnęła za sobą wycofania Rzymian z Germanii. W dłuższej perspektywie udało się jedynie ustalić granicę rzymskiego panowania na Renie. W przypadku bitwy pod Cedynią w 972 r. zwycięstwo wojsk Mieszka I na dłuższy czas powstrzymało ekspansję saską w kierunku wschodnim. O wiele bardziej interesujące niż faktyczny przebieg i skutki tych bitew było jednak znaczenie, jakiego nabrały dla polskiej i niemieckiej tożsamości.

Problem związany z wydarzeniami, jakie rozegrały się w Lesie Teutoburskim, polega na tym, że przyczyny powstania plemion pod wodzą Arminiusza, szczegółowy przebieg bitwy, a także dokładne miejsce starcia pozostają w sferze domysłów, a na tle każdej z tych kwestii toczą się zaciekłe spory historyków. Pewne jest, że wprowadzanie tamtej bitwy do pamięci zbiorowej zapoczątkował XVI-wieczny niemiecki humanista Ulrich von Hutten. Na podstawie „Roczników” Tacyta ponownie odkrył ...