POLITYKA

Piątek, 23 sierpnia 2019

Polityka - nr 19 (2503) z dnia 2005-05-14; Polityka. Ściąga z polityki; s. 13

Piotr Adamczewski

Parlament Europejski

Jest to jednoizbowy organ reprezentujący obywateli państw należących do Unii Europejskiej (fr. parlement européen, ang. european parliament). Oficjalną jego siedzibą jest Strasburg, choć komisje parlamentarne i władze klubów obradują w Brukseli, a sekretariat i biblioteka mieszczą się w Luksemburgu. Wbrew nazwie PE nie jest parlamentem Unii Europejskiej w takim sensie, jak Sejm jest parlamentem Rzeczpospolitej. Jest jednym z trzech organów podejmujących decyzje w UE, obok Komisji i Rady, która jest organem najważniejszym. Powstał jako organ doradczy, ale jego polityczne znaczenie wzrosło, kiedy w 1979 r. po raz pierwszy deputowanych wybrano w głosowaniu powszechnym we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty. Kadencja PE trwa pięć lat. Ostatnie wybory odbyły się w czerwcu 2004 r. – już w rozszerzonej (od 1 maja 2004 r.) do 25 państw Unii. Parlament liczy 732 deputowanych. Dla Polski przewidziano w nim 54 miejsca, ale kiedy do UE wejdą Rumunia i Bułgaria, liczba ta wyniesie 50. Posłowie mogą się zgłaszać do klubów politycznych, działających jednak nie według kryterium narodowego, lecz ideowego. Najliczniejsza w PE jest obecnie centroprawicowa frakcja Europejskiej Partii Ludowej (...