POLITYKA

Poniedziałek, 19 sierpnia 2019

Polityka - nr 1 (2279) z dnia 2001-01-06; s. 41-45

Kultura / Paszporty Polityki

Paszporty Polityki 2000. Nominacje

Artystów i twórców podzielić można na dwie grupy: tych, którzy zyskali już sławę, uznanie, popularność oraz tych, którzy dopiero o tym marzą. Naszymi, przyznawanymi już po raz ósmy, nagrodami Paszportów „Polityki” pragniemy zawsze uchwycić ów moment przechodzenia z jednej do drugiej kategorii. Próbujemy zwrócić uwagę naszych czytelników, mediów, organizatorów życia kulturalnego i wszystkich miłośników kultury na twórców, którzy zdali już świetnie pierwsze egzaminy z talentu, wyobraźni i oryginalności, ale ciągle jeszcze czekają na wielką sławę i ciągle jeszcze najwybitniejsze osiągnięcia zawodowe mają przed sobą.

Symbolikę Paszportu można odczytywać na kilka sposobów. Po pierwsze, jako wyraz uznania za przekraczanie granic artystycznych, granic wyobraźni i dotychczas zakreślonych granic sztuki. W tym sensie jest to dowód akceptacji dla twórców łamiących konwencje i bezkompromisowych wobec problemów, które przed sobą stawiają. Po drugie, Paszporty to rodzaj wskazania na tych, którzy zasługują na wsparcie i promocję w świecie. W jednoczącej się Europie wł...