POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 37

Detale

Adam Szostkiewicz

Paweł Włodkowic

Odegrał ważną rolę w terytorialno-politycznym konflikcie między państwem polskim a Zakonem Krzyżackim, a jego wywód w tej sprawie pozwala widzieć w nim prekursora tolerancji religijnej, m.in. jako warunku rozszerzania wspólnoty. Zakon, sprowadzony do Polski przez księcia Konrada Mazowieckiego w XIII w., nawracał siłą pogańskie plemiona pruskie, poszerzając stale swoje terytorium. Spór ciągle się odnawiał, żadna strona nie zdobywała wyraźnej przewagi. Do próby rozsądzenia sporu doszło podczas soboru Kościoła Powszechnego w Konstancji, zwołanego w sprawie uznanego za heretycki ruchu husyckiego. Zakon liczył, że na tym forum uzyska poparcie chrześcijańskiej Europy w sporze z Polakami. Polskiej delegacji na sobór przewodniczył abp Mikołaj Trąba, znany w Europie kodyfikator prawa.

Sprawę sporu z zakonem miał naświetlić Paweł Włodkowic (ok. 1370–1436), prawnik, pisarz polityczny i dyplomata, wówczas rektor Akademii Krakowskiej. Wywodził się ze szlachty dobrzyńskiej, czyli z ziemi nękanej przez krzyżaków. Przemówił do ojców soborowych w 1416 r. Peł...