POLITYKA

Poniedziałek, 15 lipca 2019

Polityka - nr 8 (8) z dnia 2019-06-12; Pomocnik Historyczny. 4/2019. Dzieje Japonii; s. 6

Periodyzacja dziejów Japonii

Prehistoria

– (ok. 30 tys. – 13/12 tys. lat temu): paleolit

okres Jōmon (Wzorów Sznurowych; do III w. p.n.e.): neolit

okres Yayoi (do III w. n. e.): eneolit

okres Kofun I (Starych Grobów; do poł. VI w.): autonomia rodów, federacje plemienne, centralizacja władzy

Czasy historyczne

Starożytność

okres Kofun II (poł. VI w. – VIII w.): cd. centralizacji władzy

okres Nara (710–794): ostateczne wykształcenie się państwa, prymat rodu cesarskiego

okres Heian (794–1192): supremacja arystokracji dworskiej

Średniowiecze

okres Kamakura (1192–1333): 1. siogunat – supremacja wojowników

okres Muromachi (1333–1573): 2. siogunat (ród Ashikaga) – supremacja wojowników

Nowożytność

okres Azuchi-Momoyama (1573–1603): supremacja wojowników (Oda Nobunaga i Toyotomi Hideyoshi)

okres Edo (1603–1868): 3. siogunat (ród Tokugawa) – supremacja wojowników

Czasy nowoczesne

okres Meiji (Oświecone Rządy; 1868–1912): cesarz Mutsuhito

– <...