POLITYKA

Czwartek, 20 czerwca 2019

Polityka - nr 21 (3161) z dnia 2018-05-23; s. 12

Temat tygodnia

Agnieszka Sowa

Pięćset minus

Nawet jeżeli władza się nie ugnie i nie spełni postulatów protestujących w Sejmie niepełnosprawnych i ich opiekunów, oni już i tak wygrali. Bo od ponad miesiąca patrzy na nich cała Polska.

Społeczeństwo zaczyna dostrzegać, że państwo nie ma spójnego systemu opieki nad niepełnosprawnymi ani systemowego wsparcia dla ich opiekunów. – Ten system jest jak potwór z Lochness. Wszyscy wiedzą, że jest, ktoś podobno go widział, ale nie ma na to żadnych dowodów – mówi Justyna Tomczak-Boczko, matka 6,5-letniego Jeremiego, który nigdy nie będzie chodzić ani mówić, organizująca w Poznaniu manifestacje poparcia dla protestu rodziców i dorosłych niepełnosprawnych w Sejmie.

Nieodpłatna, długoterminowa opieka domowa w Polsce właściwie nie istnieje: korzysta z niej zaledwie 100 tys. osób. A niepełnosprawnych w różnym stopniu, jak wykazał ostatni spis powszechny, jest 4,7 mln. Niemal jedna piąta gmin w ogóle nie oferuje usług opiekuńczych, drugie tyle nie ma żadnej placówki dziennej opieki. W efekcie 83 proc. niesamodzielnych dorosłych korzysta wyłącznie z opieki najbliższych. To oznacza, że około 2 mln Polaków opiekuje się dorosłymi niepełnosprawnymi członkami rodziny, często rezygnując przy tym z pracy. ...