POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 31 (2412) z dnia 2003-08-02; s. 92-97

Na własne oczy

Tomasz Matkowski JUS

Pielgrzymka w najwyższym porządku

Grupa składa się z kilkuset osób. Jeżeli zbytnio się rozrasta, szefowa zapisów kieruje do innych. Grupy powinny być podobnej wielkości. Pięciotysięczna Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna podzielona jest na 4 legiony, każdy wędruje nieco inną trasą, żeby nie obciążać tej samej okolicy. Pielgrzymka to także struktura, instytucja z wewnętrznym porządkiem.

Na czele idzie znaczek. Znaczek to jest zarówno samo insygnium (herb grupy na drążku) jak i osoba, która je niesie. W ogóle w pielgrzymkowym słowniku nazwy mają tendencję do rozlewania się z przedmiotów na ludzi.

W pierwszym szeregu za znaczkiem idą: brat tempak, który nadaje tempo marszu, oraz drut, czyli przewodnik. Druty wiedzą wszystko: gdzie posiłek, o której nocleg. Nie należą do grupy, są formacją na szczeblu całej pielgrzymki. Mają własną łączność, krótkofalówki z antenkami (stąd nazwa druty; raz drutem była siostra, więc nazwano ją szprychą), a niektórzy mają słuchaweczki w uszach jak BOR.

Następnie tubowy, z tubą zwróconą do tyłu. Rolę tuby trudno przecenić. Pierwszy raz tub użyto w pielgrzymce paulińskiej, zanim jeszcze zaistniała akademicka. Gdy w 1957 r., po powrocie z internowania, prymas Wyszyński pojechał do Rzymu, przywiózł (jako kardynał w randze ambasadora Watykanu nie podlegał kontroli celnej) siedem nowoczesnych tub z mikrofonami. Wcześniej liczebność grup znacznie utrudniała wspólne ...

Pielgrzymkowanie w Polsce

(JUS)

Pielgrzymkowanie w Polsce Zdaniem prof. Antoniego Jackowskiego, kierownika Zakładu Geografii Religii UJ, Polacy stanowią 3–5 proc. wszystkich pielgrzymujących chrześcijan i 20 proc. pielgrzymów europejskich. Corocznie 7 mln Polaków odwiedza ok. 500 polskich sanktuariów pielgrzymkowych, głównie Jasną Górę (3,5–4 mln), Licheń (2 mln), Kraków-Łagiewniki (1–2 mln), Kalwarię Zebrzydowską (ponad 1 mln), Niepokalanów (600–800 tys.), Górę św. Anny (400 tys.), grób ks. Popiełuszki w Warszawie (360–800 tys.). Wśród sanktuariów prawosławnych najwięcej pielgrzymów przyciąga Grabarka (50 tys.). Ok. 200 tys. polskich pątników pielgrzymuje również do miejsc kultu za granicą, głównie do Rzymu.

Tradycja pielgrzymek chrześcijańskich w Polsce sięga 1000 r., kiedy niemiecki cesarz Otton III przybył do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Pątnicy wędrują na różne sposoby: pieszo, biegnąc, jadąc na rowerach, płynąc łodziami. Pielgrzymują niepełnosprawni, diabetycy, Anonimowi Alkoholicy. Swoje pielgrzymki mają poszczególne grupy zawodowe, mniejszości narodowe, harcerze, honorowi dawcy krwi i bezrobotni. Obecnie ponad 50 proc. pielgrzymów to młodzież.

Matką pielgrzymek jest Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która po raz pierwszy wyruszyła w 1711 r., a w dniach 6–15 sierpnia 2003 r. zostanie przeprowadzona po raz 292. W ubiegłym roku zgromadziła 10 300 pątników.

Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna, której uczestnicy wypowiadają się w reportażu, powstała w 1980 r. jako Warszawska Akademicka Pielgrzymka Diecezjalna. Wyrusza co roku 5 sierpnia spod kościoła św. Anny.

(JUS)