POLITYKA

Czwartek, 23 maja 2019

Polityka - nr 19 (3058) z dnia 2016-05-04; s. 9

Ludzie i wydarzenia / Kraj

 (Dąb.)

Pierwsza prezes

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego podjęło w zeszłym tygodniu uchwałę, która zobowiązuje sądy powszechne do respektowania także niepublikowanych wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Podpisała się pod nią pierwsza prezes SN prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf, i zrobiła to w imieniu całego Sądu Najwyższego i wszystkich 86 sędziów. Gremium stwierdza, że w sprawie zgodności prawa z konstytucją wyrocznią jest Trybunał Konstytucyjny. Nie rząd i nie prezes PiS. Uchwała jest wytyczną dla sądów, że mają wydawać wyroki, respektując orzeczenia TK, nawet jeśli rząd opublikować nie chce. Jeśli jakiś sąd nie zastosuje się do tych wytycznych, to sąd wyższej instancji albo SN może uchylić taki wyrok. Uchwała ma wymiar praktyczny. Ma zapewnić jednolitość orzecznictwa sądów powszechnych.

SN ustawowo rozstrzyga spory o prawo i dba o zgodność z prawem orzecznictwa sądów. Rozpatruje sprawy precedensowe oraz takie, których rozpoznanie wpływa na rozwój prawa i kierunki ...