POLITYKA

Piątek, 24 maja 2019

Polityka - nr 40 (2877) z dnia 2012-10-03; s. 34-36

Rynek

Adam Grzeszak

Piramidalne ryzyko

Rozmowa z przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego Andrzejem Jakubiakiem o tym, jak się nie pogubić w świecie banków, parabanków, firm pożyczkowych oraz w strefie euro

Adam Grzeszak: – Podczas niedawnej sejmowej debaty na temat Amber Gold wyjaśnienia przed posłami składał premier i szefowie instytucji publicznych zajmujących się tą sprawą. Zabrakło jedynie przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
Andrzej Jakubiak: – Byłem w Sejmie, ale głosu nie zabierałem. Nie było potrzeby.

KNF sumienie ma czyste. Zrobiła w tej sprawie wszystko. A może nawet więcej.

Więcej?
Amber Gold zaczął reklamować swoją ofertę w październiku 2009 r. My już w grudniu zgłosiliśmy do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Wpisaliśmy Amber Gold na naszą listę ostrzeżeń publicznych. Zidentyfikowanie zagrożenia i zawiadomienie organów ścigania było naszym obowiązkiem i z tego się wywiązaliśmy. Poszliśmy jednak dalej, bo kiedy prokuratura umorzyła postępowanie, odwoływaliśmy się do sądu, skarżyliśmy się na opieszałość postępowania, występowaliśmy do prokuratora generalnego. Naszą aktywność „docenił” nawet Marcin P. Skierował przeciw nam aż dwa pozwy cywilne: za wpisanie jego firmy na listę ostrzeżeń publicznych i za list do banków oraz ...

Andrzej Jakubiak jest przewodniczącym KNF od niespełna roku. Poprzednie pięć lat spędził w warszawskim ratuszu u boku prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz jako jej zastępca. Znają się od dawna, bo Jakubiak przez wiele lat pracował w NBP, także wtedy, gdy pani prezydent była prezesem banku centralnego. Z wykształcenia prawnik, był m.in. zastępcą prezesa w Generalnym Inspektoracie Nadzoru Bankowego. Odpowiadał za rozwiązywanie kryzysu, w jaki popadła wówczas część banków komercyjnych, potem szefował departamentowi prawnemu. Przed odejściem z NBP był członkiem zarządu banku. W środowisku bankowym uchodzi za człowieka kompetentnego, zdecydowanego i surowego. Rządzi rynkiem twardą ręką, dlatego zyskał już przydomek „szeryf”.

Supernadzorca

Komisja Nadzoru Finansowego kontroluje sektor bankowy, rynek kapitałowy, ubezpieczeniowy, emerytalny, pieniądza elektronicznego oraz instytucje i biura płatnicze. Dlatego nazywana bywa supernadzorcą rynkowym. Powstała w 2006 r. z połączenia kilku instytucji nadzorczych i regulacyjnych. Komisja jest ciałem kolegialnym. W jej skład, poza przewodniczącym i jego dwoma zastępcami (Lesław Gajek, Wojciech Kwaśniak), wchodzą przedstawiciele ministra finansów (Ludwik Kotecki), ministra pracy i polityki społecznej (Jacek Męcina), prezesa NBP (Witold Koziński), prezydenta RP (Jerzy Pruski). Nadzór nad KNF sprawuje prezes Rady Ministrów.