POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 25 (2303) z dnia 2001-06-23; s. 25-28

Kraj

Janina Paradowska

PiS po PO

Wyniki sondaży przeliczamy na mandaty

Połączone siły Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i innych stowarzyszonych z nimi ugrupowań nadal mają szanse na zdobycie tylu mandatów, by rządzić samodzielnie. Jednak rozmnożenie się komitetów wyborczych po prawej stronie, zwłaszcza zaś powstanie Prawa i Sprawiedliwości Lecha Kaczyńskiego, uszczupla pulę mandatów, jakie może zdobyć SLD, nawet wysoko wygrywając wybory. Gdyby wybory odbywały się w maju, to SLD, uzyskując niewiele niższą średnią w sondażach opinii publicznej jak w prawyborach w Nysie, zdobyłby o 30 mandatów mniej, co oznacza, że wprawdzie mógłby samodzielnie rządzić, ale z przewagą zaledwie 6 mandatów, co jest sytuacją bardzo niekomfortową. Po raz pierwszy, według zgodnych w tym wypadku wyników sondaży, w Sejmie nie znalazłaby się Unia Wolności.

W majowych i czerwcowych sondażach opinii publicznej, opublikowanych przez OBOB, CBOS, PBS i OBW, pojawiły się duże rozbieżności w notowaniach dwóch komitetów. W sopockiej Pracownik Badań Społecznych i w Centrum Badań Opinii Społecznej wysoko wygrywa SLD w koalicji z UP (odpowiednio 50 i 48 proc. wskazań). W tych samych ośrodkach nisko plasują się prawicowe komitety i Prawo i Sprawiedliwość (identyczny wynik po 5 proc.), mimo że badania przeprowadzone zostały różnie. CBOS umieszczał przy wszystkich ugrupowaniach nazwiska liderów, a więc każdy mógł łatwo odróżnić nową partię Lecha Kaczyńskiego, a sopocka pracownia badała poparcie bez nazwisk. Dwukrotnie wyższe poparcie uzyskiwały komitety braci Kaczyńskich w sondażach Ośrodka Badań Opinii Publicznej i Ośrodku Badań Wyborczych (odpowiednio 10 i 11 proc.). Odnotowano także różnice w poparciu dla pozostałych ugrupowań, na przykład sondaż OBOP wskazywał, że AWSP może zdobyć zaledwie 8 proc., OBW wyliczył jeszcze niżej, bo 6 proc. zwolenników, podczas gdy w BPS ta koalicja mogła liczyć na 13 ...

Symulację podziału mandatów przygotował specjalnie dla „Polityki” Ośrodek Badań Wyborczych, współorganizator prawyborów w Nysie. Jej podstawą jest średnia wynikająca z sondaży badających preferencje wyborcze, przeprowadzonych pod koniec maja i w pierwszej połowie czerwca przez Centrum Badania Opinii Społecznej, sopocką Pracownię Badań Społecznych, Ośrodek Badań Opinii Publicznej i Ośrodek Badań Wyborczych. We wszystkich sondażach uwzględniono już porozumienia zawarte przez SLD z innymi ugrupowaniami, a także powstanie komitetów Prawo i Sprawiedliwość. Średnia dla poszczególnych ugrupowań wynosi: SLD–UP 44,5 proc., Platforma Obywatelska 16 proc., PSL 10,25 proc., AWS Prawicy 9,25 proc., Prawo i Sprawiedliwość 7,75 proc. Rozkład poparcia dla poszczególnych komitetów w okręgach został skorygowany o współczynnik wynikający z badań nad geografią wyborczą w latach 1990–2000 (brano pod uwagę wyniki wyborów parlamentarnych i prezydenckich). Granice okręgów i liczba mandatów są zgodne z ostatecznie uchwaloną ordynacją wyborczą, łącznie z ostatnią nowelizacją, która zmieniła liczbę mandatów w czterech okręgach.