POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 4 (4) z dnia 2019-04-24; Pomocnik Historyczny. 2/2019. Dzieje wspólnej Europy. Wydanie II uzupełnione; s. 20

Detale

Bartosz Nowacki

Platon

Był jednym z największych filozofów starożytności, do jego koncepcji organizacji i ustroju państwa odwoływano się głównie w średniowieczu. Od niego można zaczynać galerię Ojców Europy. Platon (427–348 p.n.e.) wywodził się z bogatej arystokratycznej rodziny ateńskiej (po kądzieli był spokrewniony m.in. z Kritiasem, przywódcą oligarchicznej komisji Trzydziestu Tyranów, którzy rządzili Atenami pod koniec V w.). Zachowały się jego listy i dialogi, z których autorstwo 27 nie budzi żadnych wątpliwości. Był uczniem i zwolennikiem Sokratesa. W najwcześniejszych pismach naśladuje formę sokratejskiej dysputy. Po śmierci mentora w 399 r. odbył podróż do południowej Italii i na Sycylię, gdzie zetknął się z ideami pitagorejczyków. Po powrocie do Aten w 387 r. założył szkołę filozoficzną koło gimnazjonu Akadémeia, od którego z czasem przyjęła nazwę. Odtąd Platon zajmował się nauczaniem i pisaniem, które przerwał po to, by odbyć dwie podróże do Syrakuz, chcąc wychować Dionizjosa II Młodszego na wł...