POLITYKA

Czwartek, 18 lipca 2019

Polityka - nr 7 (7) z dnia 2013-07-17; Ja My Oni. Poradnik Psychologiczny Polityki. Tom 12. Jak się godzić, jak rozwodzić; s. 26-27

Para: co nas łączy, co nas dzieli

Katarzyna Growiec

Po równo

Co zrobić, by trywialne kłótnie o podział obowiązków nie zabijały związku

Dyskusje o podziale obowiązków domowych to bardzo powszechne, jeśli nie najpowszechniejsze pole minowe w polskich rodzinach. Z badania CBOS wynika, że połowa Polaków jest niezadowolona z tego, jak ten podział wygląda w ich domach. Socjolog Tomasz Szlendak pisze, że to właśnie poczucie niesprawiedliwości w zakresie podziału pracy w związkach jest dziś jednym z głównych powodów ich rozpadu. Nawał obowiązków, których końca nie widać, brak perspektyw na zmianę takiego układu prowadzą do chronicznego zmęczenia, przeciążenia, wzrostu niezadowolenia ze związku i uświadomienia sobie, że „nasze charaktery są nie do pogodzenia”.

Intencje mamy na ogół dobre. Irena E. Kotowska, Urszula Sztanderska oraz Irena Wóycicka w książce „Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki domowe podają, że niemal 80 proc. kobiet i 65 proc. mężczyzn zgadza się ze stwierdzeniem, że „oboje partnerzy powinni w równym stopniu dzielić się obowiązkami zawodowymi i rodzinnymi”. Jednak z badania CBOS z 2012 r. wyłania się trochę ...

Nie zrzędź i doceniaj

Jak efektywnie podzielić się pracą domową i nie pokłócić

1. Jasno powiedz, czego od partnera oczekujesz. Nie licz, że sam się tego domyśli.

2. Oddaj trochę kontroli nad domem – jak w każdej pracy, tak i w tej domowej współpracownikowi trzeba dać pole na własną inwencję i odpowiedzialność.

3. Nie wydawaj poleceń – twój partner nie jest maszyną do ich wykonywania. Ma prawo pewne rzeczy robić w swoim tempie, byle je robił.

4. Nie stój nad nim i nie zrzędź, że nie zrobił tego, co obiecał.

5. Doceniaj to, że twój partner jest współodpowiedzialny za rodzinę i dom. Chwal go i ciesz się tym.

6. Nie poprawiaj po partnerze; jeśli ustawicznie to robisz, pokazujesz, że jego wysiłek poszedł na marne i nigdy nie będzie tak dobry w sprzątaniu jak ty. To pewna droga, żeby przestał się angażować.

7. Zrezygnuj z perfekcyjności w niektórych obszarach domowego życia; przemyśl, co jest naprawdę sprawą niecierpiącą zwłoki, priorytetem, a co drobiazgiem, bez którego można żyć.

8. Rozmawiaj – wyjaśnij, co dla ciebie znaczy, gdy partner nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, jak to odbierasz, jak się z tym czujesz, co ci w jego zachowaniu nie odpowiada i jak będziesz się czuć, gdy zacznie być współodpowiedzialny za prace domowe.

9. Posłuchaj, jak on to odbiera, jak się czuje.

10. Nie przeceniaj się. Badania psychologiczne wykazały, że każdemu z małżonków wydaje się, iż robi więcej, niż robi naprawdę (to tzw. egocentryzm atrybucyjny).