POLITYKA

Niedziela, 21 kwietnia 2019

Polityka - nr 4 (3195) z dnia 2019-01-23; s. 40-42

Rynek

Joanna Solska

Po wężyku do butli

Każdej zimy zdarzają się tragedie, których przyczyną jest wybuch gazu, najczęściej dostarczanego z butli. Co zawodzi?

O przyczynach tragedii w koszalińskim escape roomie, w której straciło życie pięć dziewczynek, na razie wiemy tyle, ile wynika z opinii biegłego sądowego w zakresie medycyny – przyczyną śmierci było zatrucie tlenkiem węgla w wyniku pożaru. Dlaczego wybuchł pożar? Prawdopodobnie doszło do rozszczelnienia butli gazowej w piecyku – spekulują media. Tymczasem fachowcy zapewniają, że akurat butle są najbardziej niezawodnym i najlepiej kontrolowanym ogniwem systemu bezpieczeństwa. Przyczyn wypadku należy szukać gdzie indziej, najczęściej w instalacji łączącej butlę z piecykiem czy kuchenką. Te instalacje praktycznie pozostają poza jakąkolwiek kontrolą. Stanem ich bezpieczeństwa nie zajmują się nawet przepisy, jakby była to wyłącznie prywatna sprawa użytkowników.

To przypadek, że do tragicznego w skutkach wypadku w Koszalinie doszło tuż po wejściu w życie nowelizacji ustawy o dozorze technicznym. Nakazuje ona wszystkim organom administracji publicznej, które mają informacje na temat zdarzenia z udziałem urządzenia technicznego (w tym przypadku butli gazowej), powiadomić o nim właściwą jednostkę dozoru technicznego. To ona bowiem ...