POLITYKA

Wtorek, 25 czerwca 2019

Polityka - nr 2 (2) z dnia 2008-10-29; Niepodległość 1918; s. 54

Początki floty

Powstanie Polskiej Marynarki Wojennej związane jest z osobą komandora Bogumiła Nowotnego. Ten oficer austro-węgierskiej floty (KuK Kriegsmarine), dowodzący wieloma okrętami – w tym pancernikiem „Erzherzog Karl” – w kwietniu 1918 r. został przydzielony do służby przy rządzie polskim Jana Steczkowskiego (powołanym przez Radę Regencyjną). Jego zadaniem było zorganizowanie żeglugi rzecznej. Pod koniec października gen. Tadeusz Rozwadowski, szef Sztabu Generalnego, polecił mu wyjazd do Poli – jednej z głównych baz KuK Kriegsmarine – by zorientować się, czy istnieją możliwości przejęcia okrętów austriackich, a także by zebrać marynarzy polskiego pochodzenia. O ile z pozyskania okrętów nic nie wyszło, o tyle do Polski wyekspediował sporą grupę ludzi. Po powrocie Nowotnego do kraju, 10 listopada, gen. Rozwadowski zlecił mu przejęcie od Niemców żeglugi wiślanej.

Komandor zebrał ok. 250 marynarzy i obsadził nimi część przejętych statków. Skądinąd na trzech z nich ewakuowało się z Warszawy do Torunia ok. 2 tys. żołnierzy niemieckich, w tym sam generał-gubernator Beseler. Pod koniec listopada Nowotny wiślaną żeglugę ...