POLITYKA

Sobota, 24 sierpnia 2019

Polityka - nr 13 (13) z dnia 2019-08-07; Pomocnik Historyczny. 7/2019. Dzieje Śląska czyli historia na pograniczu; s. 42-47

Tomasz Targański

Pod berłem Habsburgów

Śląską tożsamość uformowała konfrontacja z imperialną polityką Habsburgów.

Śląsk częścią imperium. 29 sierpnia 1526 r. w bitwie pod Mohaczem zginął król Czech i Węgier Ludwik Jagiellończyk. Klęska jego wojsk nie tylko otworzyła Imperium Osmańskiemu drogę na Węgry – wyznaczyła również nową epokę w dziejach Śląska. Na mocy zawartego między Jagiellonami a Habsburgami układu w Wiedniu (1515 r.) najpoważniejszym kandydatem do tronu w Pradze był mąż Anny Jagiellonki, siostry bezdzietnego Ludwika, Ferdynand Habsburg. Stany czeskie, w tym Śląsk, uznały jednak, że o losie krajów Korony św. Wacława nie mogą decydować żadne umowy dynastyczne. Dlatego formalną podstawą objęcia tronu przez Ferdynanda musiał być akt wyboru przez zgromadzenie stanowe. W grudniu 1526 r. obradujące w Głubczycach stany śląskie ogłosiły Ferdynanda najwyższym księciem Śląska – pod warunkiem wszakże zatwierdzenia przez niego wszystkich przysługujących im przywilejów. Kilka tygodni później poselstwo śląskie, któremu przewodniczyli biskup wrocławski, książę legnicki oraz książę karniowski, wzięło udział w przedłożeniu Ferdynandowi spisanych na sejmie postulatów, a po ...