POLITYKA

Czwartek, 17 stycznia 2019

Polityka - nr 40 (2421) z dnia 2003-10-04; s. 74-79

Społeczeństwo / Stypendyści Polityki 2003

Ewa WilkEwa Nowakowska

Podbijanie świata głową

Już po raz trzeci jury naszego konkursu „Zostańcie z nami!” przyznało stypendia młodym naukowcom. 25 osób otrzyma po 25 tys. zł, a 15 stanie się właścicielami nowoczesnych komputerów. Dzięki hojności partnerów akcji zainwestowaliśmy w rozwój talentów ponad 600 tys. zł. Jesteśmy przekonani, że to trafiona inwestycja.

Gdy startowaliśmy w 2001 r., docierały do nas głosy sceptyczne: że rozbudzamy apetyty, których nie jesteśmy w stanie zaspokoić, że wyręczamy państwo, które powinno finansować naukę na godziwym poziomie. Rzeczywiście, apetyty na stypendia POLITYKI są duże (w tym roku otrzymaliśmy prawie 500 aplikacji), ale nie uprawiamy rozdawnictwa – proponujemy młodym badaczom przystąpienie do ostrej rywalizacji. Nie staramy się też wyręczyć państwa w finansowaniu nauki – raczej wytykamy niedostatki polityki naukowej. Wiemy, że ludzie za nią odpowiedzialni śledzą konkurs i – jak słychać – daje im on do myślenia. Usiłujemy też odwrócić nieco uwagę opinii publicznej od bohaterów, których tłumy zapełniają współczesne media, a których jedynymi atutami bywają tupet i długie nogi bądź muskulatura, w stronę osób naprawdę godnych podziwu i choćby odrobiny sławy.

W pierwszym konkursie przyznaliśmy 16 stypendiów, w drugim 22, a w trzecim już 25. Nadesłane aplikacje ocenia jury złożone z wybitnych przedstawicieli nauki, a w koń...

Jak dzieliliśmy portfele

Ewa Wilk

Pusto brzmiałoby hasło „zostańcie z nami”, gdyby nie partnerzy tego przedsięwzięcia, czyli firmy i fundacje, które napełniły pieniędzmi portfele, wręczane laureatom konkursu na dobry początek nowego roku akademickiego. Przedstawiciele fundatorów zasiadają w jury wraz z profesurą i przedstawicielami naszej redakcji, by w tajnym głosowaniu dokonać ostatecznego wyboru spośród grona finalistów, zarekomendowanych przez profesorską część komisji. (Stąd przy biogramach tegorocznych stypendystów podajemy nazwisko rekomendującej osoby z grona jury oraz logo firmy-patrona stypendium). Operacja jest zatem dość skomplikowana, profesorowie ważą swoje preselekcyjne decyzje praktycznie przez całe lato, posiedzenie końcowe zabiera kilka godzin.

Stypendium rozumiemy wraz z partnerami jako podwójną nagrodę: za odwagę badawczą, ale też za determinację i gotowość do wyrzeczeń.

Podobnie podwójny charakter ma sposób rozdysponowania zgromadzonej stypendialnej kasy. Z jednej strony staramy się dokonać takiego wyboru, by nie wyróżniać ani nie dyskwalifikować żadnej dziedziny wiedzy i wykluczyć podejrzenie, że ulegamy zabójczemu dla nauki dyktatowi biznesu, który – jak czasem mogłoby się wydawać – chce wspierać tylko to, co daje nadzieję na szybki i widowiskowy efekt, albo też da się łatwo wygrać dla reklamy firmy.

Z drugiej – zdajemy sobie doskonale sprawę, że w biznesie odruch inwestowania powinien być przynajmniej tak silny jak odruch serca, więc sympatia naszych partnerów do określonych gałęzi nauki jest rzeczą naturalną (niekiedy zresztą zapisaną w statutach fundacji, finansowanych przez te firmy). Bardzo przy tym budujące, że twardy biznes coraz częściej za cel wyznacza sobie również mecenat nad dotkliwie osieroconymi w kryzysie sferami: sztuką i humanistyką.

Tak więc nasi partnerzy na koniec zaopatrują portfele w swoją szczególną dedykację,

co ma charakter raczej symboliczny, ale – jak pokazują doświadczenia lat ubiegłych – związek między mecenasem a podopiecznym może się trwale rozwinąć, zaowocować nawet kolejnym zastrzykiem finansowym, a przynajmniej wiernym kibicowaniem w karierze naukowej. Co „Polityka” wszystkim laureatom konkursu solennie obiecuje.

Ewa Wilk

Ufundowane przez Prokom komputery otrzymają: Mgr inż. Aleksander M. Astel – Politechnika Gdańska; Mgr inż. Przemysław Biecek – Politechnika Wrocławska; Dr. inż. Monika Bugno – Instytut Zootechniki w Krakowie; Mgr Ida Dobrucka – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego; Mgr Maciej Falski – Uniwersytet Warszawski; Mgr Katarzyna Gabryelczyk – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Mgr Aleksandra Grzymała-Kazłowska – Uniwersytet Warszawski; Dr Agnieszka Hess – Uniwersytet Jagielloński; Dr Małgorzata Jemioła-Rzemińska – Uniwersytet Jagielloński; Mgr Anna Kałuża – Uniwersytet Śląski; Dr Marcin Mycko – Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Mgr Sebastian Pawlus – Uniwersytet Śląski; Mgr Joanna Ratajczak – Akademia Ekonomiczna w Poznaniu; Dr Seweryn Rzepecki – Uniwersytet Łódzki; Dr Bogdan Zagajewski – Uniwersytet Warszawski.

Stypendium specjalne ufundowane przez Novartis: wyjazd naukowy do renomowanego ośrodka badawczego w Europie Zachodniej otrzymuje mgr Daniel Gackowski z Katedry Biochemii Klinicznej AM w Bydgoszczy.